Sla navigatie over

Oudere werknemers en laaggeschoolden lopen niet warm voor loopbaanbegleidingscheques

Op 1 juli 2013 werd het systeem van loopbaanbegeleidingscheques ingevoerd. Iedere werkende persoon heeft om de zes jaar recht op een pakket van acht uur loopbaanbegeleiding. “Tijd om het systeem grondig te evalueren en verder te optimaliseren”, denkt Emmily Talpe (Open Vld). Ze vroeg enkele cijfers op bij minister Muyters en merkt op dat de loopbaancheques vooral een succes zijn bij hooggeschoolden, vrouwen en 25 tot 50-jarigen. In West-Vlaanderen en bij 55-plussers zijn de cijfers dan weer opvallend lager.

Elke werkende persoon heeft om de zes jaar recht op een pakket van acht uur loopbaanbegeleiding. Bij de VDAB kunnen cheques voor loopbaanbegeleiding aangevraagd worden die besteed kunnen worden bij een erkend centrum voor loopbaandienstverlening of bij een gemandateerd centrum. De totale kostprijs hiervan is 550 euro, maar elke werkende persoon heeft om de zes jaar recht op een gratis pakket. “Het zou jammer zijn mochten deze cheques hun doel voorbij schieten, het is een zeer goed initiatief dat we optimaal moeten benutten”, zegt Emmily Talpe (Open Vld).

Vooral 25 tot 50 jarigen doen beroep op loopbaanbegeleiding

Uit de cijfers van 2014 en 2015, die verzameld werden door de VDAB, blijkt dat de opleidingscheques vooral populair zijn bij de zogenaamde “spitsuurgeneratie” (25 tot 50-jarigen). Maar liefst 85% van de mensen die beroep doen op de loopbaancheques behoren tot deze doelgroep. Het jammere is dat de 50 plussers de weg naar de loopbaanbegeleiding niet vinden. Slechts 3% is ouder dan 55 jaar. “Loopbaanbegeleiding is belangrijk in het kader van werkbaar werken, mensen terug aan de slag krijgen en ze motiveren om langer te werken. De minister zal de 55-plussers dus extra moeten motiveren om effectief gebruik te maken van deze gratis loopbaanbegeleiding. Misschien moet voor de groep van 55-plussers, die op maximaal tien jaar van pensionering staat, de minimale termijn van zes jaar worden ingekort voor een sneller resultaat,”, zegt Vlaams parlementslid Emmily Talpe. Uit de cijfers blijkt dat ook laaggeschoolden (7%) en mannen (35%) slechter scoren.

Antwerpen scoort het best, West-Vlaanderen het slechtst

Antwerpen doet het zeer goed in de cijfers betreffende loopbaanbegeleiding. 32% Van degenen die loopbaanbegeleiding hebben gevolgd, wonen in Antwerpen. Ook Oost-Vlaanderen doet het goed (25%). West-Vlaanderen scoort daarentegen opvallend slechter met 12,6%. “Dat is merkelijk lager dan het aandeel van West-Vlaanderen in de werkende bevolking, dat meer dan 18% bedraagt. Het is duidelijk dat er in West-Vlaanderen nog heel wat werkende mensen aangespoord kunnen worden om hun loopbaan eens onder de loep te laten nemen,” zegt Talpe.

Bijsturing nodig om kwetsbare groepen beter te bereiken

Het lijkt er dus op dat enkel hooggeschoolde Antwerpse vrouwen van 25 tot 50 jaar de weg naar de loopbaanbegeleiding vinden. “We moeten ook de andere groepen beter kunnen bereiken. De minister heeft al te kennen gegeven het stelsel te zullen evalueren. Ik wil hem daarbij verzoeken het systeem zo bij te sturen dat we ook meer kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden en oudere werknemers, beter kunnen bereiken,” besluit Emmily Talpe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder