Sla navigatie over

Ouders in ongewisse over onderwijsstaking woensdag

Op 16 mei organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een betoging tegen het pensioenbeleid van de Federale Regering. De vier Nederlandstalige onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs wijzen in een gezamenlijk communiqué naar de hervorming van de vervroegde uitstapregelingen en het lopend debat over de zware beroepen. Er wordt opgeroepen tot massale deelname aan de betoging. Zo stelt COC zelfs dat wie niet mee betoogt niet bekommerd is om de kwaliteit van het onderwijs.

Zijn de scholen open of niet?

“Vandaag, minder dan 48 uur voordat de bonden in Brussel op straat komen, blijven we in het ongewisse over de gevolgen voor de scholen,” zegt Jo De Ro. “In de pers vernemen we dat onderwijspersoneelsleden mogelijk pas vandaag of morgen over hun deelname zullen beslissen. Weinig scholen lijken momenteel gecommuniceerd te hebben. De grootste dupe zijn de ouders. Zij weten nu niet of hun kind woensdagochtend naar school zal kunnen gaan. Zij weten ook niet of, in geval van deelname aan de betoging, er opvang mogelijk zal zijn. Directies zijn immers verplicht om hiervoor te zorgen, behalve wanneer er onvoldoende personeel is.”

De afgelopen dagen werd niet of nauwelijks onderling overlegd. Dit is ten dele toe te schrijven aan het verlengd weekend, maar daar hebben de ouders weinig boodschap aan. Het gevolg is nu dat zij nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. Wie morgen nog voor opvang moet zorgen is eraan voor de moeite.

Probleem ligt vooral bij werkdruk

 “We hebben alle begrip voor de bekommernissen van leerkrachten en directies en trekken het stakingsrecht absoluut niet in twijfel,” stelt Jo De Ro. “Maar door uitsluitend de klemtoon te leggen op de pensioenen, en het al dan opnemen van leerkrachten op de lijst van de zware beroepen, wordt de aandacht afgeleid van de kern van het probleem. Het gaat immers om de werkdruk waar onderwijspersoneel mee te maken heeft. De planlast ligt hoog, het aantal taken van de leerkrachten is toegenomen en er is niet altijd werkzekerheid. Door te verwijzen naar het pensioen worden deze kwesties vandaag niet opgelost.”

De Vlaamse Open Vld-fractie heeft met Jo De Ro daarom steeds gepleit voor een breed gedragen en onderbouwd lerarenloopbaanpact. Dit zal niet enkel de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep vergroten, maar moet vooral enkele fundamentele zekerheden aan de huidige leerkrachten en directies garanderen.

Fair play

“Leerkrachten en directies hebben een bijzondere opdracht naar leerlingen, en ook naar hun ouders. Laten we daarom bij de vakbonden aandringen op enige fairplay. De ouders bevinden zich nu in een moeilijke positie: mogelijk worden zij verplicht om vrijaf te nemen en dat te midden van weken vol feest- en brugdagen. Dit is niet ernstig.”

 Jo De Ro verwacht van Vlaams Minister Hilde Crevits een belangrijk signaal. “We roepen de Minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken. Zo zijn de schoolbesturen voorbereid en blijven de ouders niet in de kou staan. De onzekerheid vandaag is ontoelaatbaar.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder