Sla navigatie over

“Overgangsmaatregel eurovignet voorkomt dubbele belasting”

Vanaf 1 april 2016 moeten bestuurders van vrachtwagens een kilometerheffing betalen op de belangrijkste verbindingswegen. Vanaf dan hoeven ze geen eurovignet meer te hebben. Omdat een eurovignet vandaag echter maar voor de duur van 12 maanden kan gekocht worden, riskeerden heel wat vrachtwagenchauffeurs vanaf april 2016 twee keer te betalen: én een kilometerheffing, én een eurovignet. Daarom diende Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen een voorstel van decreet is dat deze dubbele belasting teniet doet. Het voorstel werd alvast goedgekeurd in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement.

Enkel betalen voor de resterende maanden

“Voor de eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd met ingang van 1 november 2015, wordt de geldigheidsduur automatisch beperkt tot de maand april 2016, zijnde de maand waarin de kilometerheffing zal worden ingevoerd,” zegt Keulen. “Maar omdat men vandaag enkel maar eurovignetten kan kopen voor de duur van 12 maanden, moeten we de regels aanpassen om te vermijden dat men dubbel betaalt.”

In het voorstel van decreet wordt voor de berekening van de verschuldigde belasting uitgegaan van het bedrag van het toepasselijke jaarvignet, waarbij het aantal begonnen maanden pro rato wordt verrekend. Bijvoorbeeld: voor een eurovignet dat wordt verlengd op 15 november 2015, moet de belastingplichtige het volgende betalen: [5 maanden (tot en met 14 april 2016) / 12 maanden] x toepasselijk bedrag van een jaarvignet.

Automatische terugbetaling

“Bovendien zal de betrokkene ook een recht op terugbetaling krijgen van de teveel betraalde dagen in april 2016,” zegt Keulen. “In bovenstaand voorbeeld betreft dat 14 dagen (met name van 1 april 2016 tot en met 14 april 2016). Overeenkomstig de formule zal dus 14/365 van het bedrag van een jaarvignet worden terugbetaald. Dat gebeurt bovendien automatisch. Er is dus geen verzoek of aanvraag door de belastingplichtige vereist,” zegt Keulen.

Voor Keulen is dit decreet een vorm van essentiële fair play vanuit de overheid om de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens zo optimaal mogelijk te laten gebeuren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder