Sla navigatie over

“Overheid kan mensen met (ver)bouwplannen helpen”

Eind deze week start Batibouw. Naar aanloop van deze hoogmis voor bouwers en verbouwers lanceert Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem drie voorstellen die deze toekomstige (ver)bouwers zouden kunnen helpen.  “De woningmarkt evolueert en de overheid moet meedenken,” zegt Van Volcem.  Ze wil het kadastraal inkomen (KI) tijdelijk bevriezen voor al wie energiezuinig renoveert of verbouwt.  Ze wil ook dat banken starters specifiek gaan ondersteunen door hen meer middelen te geven. Tot slot wil ze de registratierechten koppelen aan de verkoopprijs in plaats van aan het kadastraal inkomen. Van Volcem vraagt dat de regering deze voorstellen wil onderzoeken en – indien haalbaar – doorvoeren.

Tijdelijke bevriezing van K.I. bij energiezuinige verbouwing

Mensen die hun woning verbouwen en energievriendelijker maken worden nadien te vaak gestraft, door een verhoging van het kadastraal inkomen. “Daardoor moeten ze jaarlijks meet belastingen betalen en dat is onrechtvaardig,” zegt Van Volcem. Daarom stelt ze voor om het kadastraal inkomen enkele jaren te bevriezen als een woning na de renovatie beantwoord aan E-peil E50 of minder. Van Volcem: “Dit kan een stimulans zijn opdat mensen bij een verbouwing echte energierenovatie nastreven.”

Banken minder eigen middelen aan starters vragen

Uit een rapport van de Nationale Bank vorige week blijkt dat de vastgoedmarkt niet structureel overgewaardeerd is. “Dat is een goede zaak. Het geeft banken extra ruimte om starters beter te helpen een eigen woning te verwerven,” zegt Van Volcem. Nu moeten starters minstens 20 procent eigen middelen inbrengen en tegelijk moeten ze op steeds kortere termijn lenen.

BNP Paribas Fortis gaf reeds cijfers vrij van 2014. “Een derde van de hypothecaire kredieten van de bank gaat naar jongeren onder de dertig,” verduidelijkt Van Volcem. Zij leenden in 2014 zo’n 84 procent van de waarde van het pand, met een gemiddelde prijs van 189.000 euro. Bovendien lopen de kosten voor de aankoop van de woning (notariskosten, registratierechten,…) ook snel op tot circa 25.000 euro.

“Dat brengt de eigen inbreng van  jonge kredietnemers op om en bij de 50.000 euro, wat een fameus bedrag is voor heel wat jonge koppels,” zegt Van Volcem. “Zonder inbreng van de ouders is het voor een -30 jarige allesbehalve evident een lening te verkrijgen. Zeker voor singles. Iedereen die op jonge leeftijd een woning wil verwerven moeten we stimuleren.” Van Volcem vraagt daarom dat er een overleg komt met de banken om hen ertoe aan te zetten meer ruimte te geven voor starters.

Registratierechten koppelen aan verkoopprijs en niet aan KI

Tenslotte stelt Van Volcem voor het systeem van de registratierechten te hervormen. “Het zou logischer zijn om de registratierechten niet langer te koppelen aan het kadastraal inkomen (KI), maar aan de verkoopprijs,” zegt Van Volcem. “In de stad liggen de K.I.’s van woningen immers vaak hoger dan in de rand, hoewel de betrokken woning vaak kleiner is dan die in het buitengebied. Dat is niet logisch.”

Van Volcem stelt voor om 5% registratierechten te heffen op de eerste schijf van 200 000 euro. “Voor het bedrag boven de 200.000 euro betaal je 10%,” zegt Van Volcem. Nu betaal je 5% registratierechten op de hele som als het K.I. van de woning  lager is dan 750 euro. “Bij een nieuwbouw of inbreidingsproject is het KI altijd hoger. Je wordt dus willekeurig gestraft bij de aankoop van je woning en nadien bij de onroerende voorheffing.”

Van Volcem vraagt dat de Vlaamse regering deze voorstellen grondig onderzoekt en – indien haalbaar – doorvoert. “Het zou heel wat kopers en (ver)bouwers een extra duw in de rug kunnen geven,” zegt Van Volcem.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder