Sla navigatie over

Overheid zal instaan voor berging Flinterstar en kosten maximaal recupereren

Staatssecretaris Bart Tommelein heeft de eigenaar van de Flinterstar schriftelijk op zijn verantwoordelijkheid gewezen volgens de wrakkenbepalingen in de Belgische wet. De eigenaar van de Flinterstar had 72 uur om te een berger aan te stellen en een  bergingsplan over te maken. Hij houdt echter vast aan de afdrachtsverklaring van het schip.

Bart Tommelein: ‘De situatie is hoogdringend. We moeten de Flinterstar zo snel mogelijk bergen, want het wrak bedreigt ons marien milieu. Bovendien ligt het schip als het ware op de pechstrook van de autostrade. Langs de vaargeul ‘Het Scheur’ passeren dagelijks een 100-tal grote schepen. We mogen absoluut geen risico’s nemen.’

Overheidsopdracht in spoedprocedure

De ministerraad heeft vandaag principieel beslist dat de federale overheid het schip zal bergen, gezien de hoogdringendheid. Staatssecretaris Bart Tommelein zal daarvoor een overheidsopdracht in spoedprocedure opstellen, zodat de ministerraad kan beslissen aan wie de opdracht toegekend wordt.

‘Zoals ik reeds meermaals heb gezegd, zullen we als overheid de ‘letter of abandonment’ van de reder niet klakkeloos aanvaarden. We zullen er alles aan doen om de kosten maximaal te recupereren bij de eigenaar en/of de verzekeraar. We zullen ons daarvoor beroepen op een aantal bepalingen in de Belgische Wet’, aldus de staatssecretaris. ‘Maar we zullen ondertussen ook zo snel mogelijk een berger aanstellen. Die moet kunnen starten van zodra de olie uit het wrak is gepompt. We hebben geen tijd te verliezen, want de stormmaanden komen eraan en dan wordt de berging veel moeilijker.’ 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder