Sla navigatie over

Overheidswebsites en mobiele apps toegankelijker voor mensen met beperking

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda: “Dit is een belangrijke stap. De overheid is volop aan het digitaliseren en biedt steeds meer digitale informatie en diensten aan. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van die digitale diensten gebruik kan maken, ook slechthorenden en slechtzienden. Zo wordt de omslag naar digitaal echt iets voor ons allemaal!"
 
Op 22 december 2016 trad de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking. Lidstaten hadden tot 23 september 2018 om de richtlijn om te zetten.
 
Makkelijk begrijpbaar en bedienbaar:
 
Doel van de richtlijn over webtoegankelijkheid is websites en apps van overheidsinstanties vlot toegankelijk te maken voor personen met een visuele of auditieve beperking. Concreet moeten websites en apps makkelijk begrijpbaar en bedienbaar zijn op volgende vlakken:
 
  • de gebruikersinterface en navigatie moeten eenvoudig te vinden zijn
  • de gebruikersinterface en navigatie moeten gemakkelijk te begrijpen en te bedienen zijn
  • de inhoud moet eenvoudig te interpreteren zijn, ook voor hulptechnologie die bijvoorbeeld een website voorleest aan een blinde

De tijdslijn voor de aanpassing van overheidswebsites en mobiele apps loopt tot 2021. Vanaf 23 september 2019 moeten alle websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 voldoende toegankelijk zijn, vanaf 23 september 2020 geldt dat voor alle andere websites. Voor mobiele apps is de deadline 23 juni 2021.

Tool voor webtoegankelijkheid:
 
Elke overheidsdienst is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen aan zijn eigen websites en mobiele apps. Om hen daarbij te helpen ontwikkelde het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (FOD Beleid & Ondersteuning) een tool die de toegankelijkheid van overheidswebsites in kaart brengt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder