Sla navigatie over

Overvloedige regenval: Coenegrachts en Vautmans roepen op tot versnelde evaluatie brede weersverzekering en Rampenfonds

Het hevige noodweer dat ons land momenteel treft heeft grote gevolgen voor de landbouwsector. Het wel of niet verzekeren van landbouwteelten wordt daarmee opnieuw zeer actueel. Via de brede weersverzekering kunnen landbouwers zich vrijwillig verzekeren voor uitzonderlijke weersomstandigheden. Maar indien landbouwers dit jaar besloten om geen brede weersverzekering af te sluiten, zullen ze nu ook geen aanspraak kunnen maken op het Vlaams Rampenfonds. Dat fonds compenseert een gedeelte van de schade na een door de Vlaamse Regering erkende natuurramp.

Wanneer een landbouwer zijn of haar percelen voor minimum 25 procent schade verzekerde via de brede weersverzekering, komt hij in aanmerking voor het Vlaams Rampenfonds. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts (Open Vld) is dat een mes dat aan twee kanten snijdt: “Omdat het klimaat meer bokkensprongen maakt, moeten we onze boeren helpen om in te zetten op risicobeheersing. Europa voorziet daar ook middelen voor die we in Vlaanderen inzetten door 65 procent van de polis van boeren die zich verzekeren te subsidiëren. Het afsluiten van een brede weersverzekering past daarin. Daarnaast blijft het algemeen rampenfonds een back up-oplossing voor niet-verzekerde schade. Deelnemen aan de brede weersverzekering is een vereiste opdat boeren ook in aanmerking zouden komen voor schadevergoeding vanuit het Rampenfonds, maar dan mogen ze wel verwachten dat dit niet in hun nadeel speelt wanneer zich een risico voltrekt. De meest voordelige regeling zou moeten gelden. Keert de verzekeraar niet uit, of minder dan het Rampenfonds, dan moet dat fonds het verschil bijpassen. Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat landbouwers niet afhaken om een brede weersverzekering af te sluiten. Dat blijft immers belangrijk willen we de polissen en premies binnen de brede weersverzekering zo laag mogelijk houden.”

Truiens schepen van Landbouw en Fruitteelt en Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) ging vorige week op pad met de gemeentelijke schadecommissie om de situatie ter plaatse te bekijken. Die is erger dan gevreesd: met 90 tot 100 procent schade aan de kersen is de oogst voor dit jaar volledig mislukt: “Er moet nu hoogdringend een evaluatie komen van beide systemen. Anderhalf jaar na het invoeren van de brede weersverzekering kunnen we alleen maar concluderen dat het in haar huidige vorm niet werkt. De koppeling van het uitbetalen van een schadevergoeding aan het afsluiten van een brede weersverzekering, maar vooral ook de vele onderliggende voorwaarden, zorgen ervoor dat vele telers ertussenuit dreigen te vallen en dus geen uitbetaling zullen ontvangen. Noch van het Rampenfonds, noch van de verzekeringen, en dit zowel voor de schade na de droogte in 2020 als voor de schade na de hevige regenval van dit jaar. Dat je niet twee maal langs dezelfde kassa kan passeren voor hetzelfde perceel, begrijp ik, maar nu zullen ze helemaal niets ontvangen terwijl velen hun oogst volledig vernietigd zien. Dat is toch echt niet logisch? In dat kader dring ik erop aan dat er een hoorzitting komt met de betrokkenen om de werking van beide systemen terdege te evalueren.”

Steven Coenegrachts en Hilde Vautmans stellen vast dat er nog heel wat knelpunten bestaan door het naast elkaar bestaan van beide systemen. Daarom pleiten ze voor een snelle en grondige evaluatie van de brede weersverzekering: “De klimatologische omstandigheden veranderen in sneltempo. Aangezien het stelsel van de brede weersverzekering nog in zijn kinderschoenen staat en sneller dan voorzien wordt geconfronteerd met nieuwe fenomenen, stellen we voor om de geplande evaluatie van de brede weersverzekering vijf jaar na inwerkingtreding van het systeem te vervroegen. Meteen vragen we ook de koppeling aan een evaluatie van de criteria en werking van het Rampenfonds. Niet alleen moeten de kinderziektes eruit, er moet ook bekeken worden of de opgenomen risico’s moeten uitgebreid worden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder