Sla navigatie over

Parlement en regering pakken sociale dumping aan

Misbruiken van de detacheringsrichtlijn en de sociale zekerheidsverordening leiden tot veelvuldige gevallen van fraude die op hun beurt oneerlijke concurrentie, een aanzienlijke ontwrichting van de arbeidsmarkt en een onaanvaardbare praktijk van sociale dumping met zich meebrengen. In België worden vooral de bouw-, transport- en schoonmaaksector met deze moeilijkheden geconfronteerd. Hoewel het aantal werven constant bleef, verdwenen er in de Belgische bouw 15.000 jobs als gevolg van misbruiken van de detacheringsrichtlijn.

 

De strijd tegen sociale dumping en vóór eerlijke concurrentie is voor de regering en de Kamer zeer dringend. De meerderheidspartijen dienden een resolutie met concrete oplossingen. Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Bart Tommelein stelde inmiddels samen met minister Borsus het ‘Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector’ voor. Tommelein legt uit: “Dit plan bevat 26 nationale, 4 Benelux- en 10 Europese maatregelen die de regering vanaf september zal omzetten in regelgevende initiatieven. Het plan kwam er na uitgebreid overleg met de sociale partners en administratie.”

 

Volgens Lachaert ondersteunt de parlementaire resolutie dit beleid en de aanpak van de regering. “We vragen een evaluatie van het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer met betrekking tot sociale en fiscale schulden in de bouwsector. Staatssecretaris Tommelein breidde dit systeem reeds uit naar de opdrachtgevers. Een andere vraag, namelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de loonschulden waarbij veelal buitenlandse bedrijven de Belgische minimumlonen niet respecteren, wordt momenteel door Minister van Werk Peeters en Staatssecretaris Tommelein bekeken. Op Europees niveau vragen we dat de RSZ-bijdragen in het werkland zouden worden geïnd, waarna de bijdragen worden doorgestort naar het land van oorsprong. Ook dit staat in het Plan van Tommelein en Borsus.”

 

Tommelein vult aan: “De Europese deadline voor de omzetting van de Europese handhavingsrichtlijn is mei 2016. Wij willen alvast sneller gaan. We zijn ook groot pleitbezorger van meer gegevensuitwisseling op Europees vlak. Vandaag wisselen we al actief gegevens uit met bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg. Dit levert goede resultaten op. Maar ook op Europees niveau moeten de nationale inspectiediensten hun gegeven beter en sneller met elkaar delen. Dit is ook zo voorzien in de handhavingsrichtlijn en zal ik verder actief bepleiten via bilaterale contacten met mijn collega’s in Frankrijk en Duitsland, maar ook met landen zoals Bulgarije, Roemenië...”, aldus Tommelein.

Lachaert besluit: "De parlementaire initiatiefnemers zijn zeer tevreden over de inspanningen die de federale regering in de strijd tegen sociale dumping levert. Voor een aantal strijdpunten blijft evenwel Europees overleg nodig. We hopen dat Europees commissaris Marianne Thyssen de nodige stappen vooruit zet. Europa moet gaan voor eerlijke concurrentie aan correcte loon- en arbeidsvoorwaarden."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder