Sla navigatie over

Parlement geeft Vlaamse circulaire economie nieuw elan

In het teken van onze economische welvaart ontginnen we te veel grondstoffen, waardoor we de draagkracht van de planeet overschrijden. Ons verbruik is te groot en wat we gebruiken, benutten we niet genoeg. Dit is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. “Er is dringend actie nodig,” zeggen de initiatiefnemers Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Andries Gryffroy (N-VA) en Peter Van Rompuy (CD&V).

De circulaire economie is het broodnodige antwoord op de uitdagingen waar we voor staan op het vlak van milieu, klimaat, maatschappij én de economie. Het staat tegenover een lineaire economie. Waar in een ouderwetse lineaire economie groei en een toename van productie een bijkomende ontginning van grondstoffen betekent, hebben in een circulaire economie daarentegen gebruikte grondstoffen een langer en kwalitatiever bestaan. Circulaire economie is het economisch model bij uitstek waarmee we in Vlaanderen de komende decennia economische groei kunnen realiseren. Afvalstromen kunnen worden afgebouwd door slimmer samen te werken en duurzamere businessmodellen te gebruiken. Nieuwe businessmodellen zijn gebaseerd op een huurmodel waarbij bedrijven eigenaar blijven van hun goederen.. Reparatieberoepen, waaronder klassieke en nieuwe ambachten, worden geherwaardeerd en zorgen voor een stimulans van de lokale economie.

Van lineaire naar circulaire economie

De resolutie roept onder meer op om de weg vrij te maken van regelgevende belemmeringen en deze ook vrij te houden. Zo kan onderzoek en ontwikkeling maximaal gevaloriseerd worden en kan innovatief ondernemerschap ten gunste van een circulaire economie maximaal floreren. Willem-Frederik Schiltz: “Jonge mensen moeten gestimuleerd en niet ontmoedigd worden om aan de slag te gaan met hun wereldverbeterende ideeën.“

Vlaanderen is al koploper op het gebied van recyclage, maar dit is maar één onderdeel van circulaire economie. "We vragen de regering nu om hun ambities te verbreden en kracht bij te zetten, onder meer door ondernemers in deze sector meer draagvlak te geven,” aldus Schiltz. “Het is trouwens niet alleen aan de regering. De transitie naar een circulaire economie is een gezamenlijk proces. Ik doe ook een warme oproep aan bedrijven, middenveld en de mensen zelf. Iedereen kan helpen bij die noodzakelijke transitie”

Het voorstel van resolutie dat vandaag is goedgekeurd in de commissie Economie van het Vlaams Parlement, is de uitkomst van de conceptnota die Willem-Frederik Schiltz indiende in december 2015 en de hoorzittingen die hierover in het Vlaams parlement werden gehouden

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder