Sla navigatie over

Parlement keurt hervorming gerechtelijke reorganisatie goed

De hervorming van de gerechtelijke reorganisatieprocedure heeft vandaag groen licht gekregen in de Kamer. De overheid doet er alles aan om gezonde ondernemingen te helpen door de crisis te komen en faillissementen te vermijden. Hiermee zorgen regering en parlement voor een herlanceringsprocedure die een structurele oplossing biedt voor bedrijven in moeilijkheden.

Vandaag is de hervorming van de faillissementswetgeving die door regering en parlement werd uitgewerkt ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Deze maatregel houdt een versoepeling in van de reeds bestaande procedure van gerechtelijke reorganisatie die bedrijven in moeilijkheden een opschorting van betaling biedt. Binnenkort – 10 dagen na publicatie in het Staatsblad – zal deze in werking treden.

Ten eerste gaan we de drempels voor de gerechtelijke reorganisatie sterk verlagen. Concreet is het zo dat bedrijven die tijdelijk willen beschermd worden tegen hun schuldeisers, een waslijst aan gegevens moeten overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om jaarrekeningen, een boekhoudkundige staat, een relaas van de gebeurtenissen, een schatting van de inkomsten en uitgaven tijdens de procedure, een lijst van schuldeisers en een businessplan. Veel van die documenten moeten door accountants worden afgeleverd, die vaak de bui al zien hangen en directe betaling eisen, wat vaak niet lukt. Daarnaast is de vraag om bescherming in de oude regeling direct onontvankelijk als 1 document ontbreekt. Wij geven de rechter nu de mogelijkheid om soepeler te zijn. Als de documenten na het opstarten van de procedure vervolledigd worden, is er een regularisatie mogelijk. Bovendien wordt de accountant nu als eerste schuldeiser uitbetaald, waar die vroeger de laatste in de rij was.

We voorzien ook een nieuwe procedure waarbij we het mogelijk maken om al een bemiddelingspoging te ondernemen alvorens in een openbare gerechtelijke procedure te stappen. Zo kunnen ondernemingen naar buiten treden op het moment dat er al een oplossing is. Onder de oude regeling was er een publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de onderneming in moeilijkheden verkeert, waardoor het risico ontstond dat andere ondernemingen hun samenwerking zouden stopzetten.

In deze herlanceringsprocedure is voorzien dat er zes tot twaalf maanden uitstel van betaling kan toegekend worden. Zodat er voor ondernemingen in moeilijkheden die voor de crisis gezond waren, een fijnmaziger oplossing bestaat dan de brute stop van het moratorium.

Vice-eersteminister en minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne: “We kiezen met deze herlanceringsprocedure voor een structurele oplossing om ondernemingen te helpen het faillissement te vermijden. Daarbij worden de drempels voor gerechtelijke reorganisatie sterk verlaagd. Zo kunnen ondernemingen samen met schuldeisers een afbetalingsplan uitwerken en het faillissement voorkomen.”

David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing: “De hervorming van de gerechtelijke reorganisatieprocedure vormt tevens een evenwichtig antwoord op de behoefte aan een doeltreffend instrument waarmee de ondernemingsrechtbanken de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden kunnen waarborgen, teneinde zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Het is in deze periode nog belangrijker om de gerechtelijke reorganisatieprocedure toegankelijk te maken voor de kmo’s en een betere werking ervan is onontbeerlijk.”

Denis Ducarme, MR-Kamerlid: Dankzij mijn wetsvoorstel voor de hervorming van de gerechtelijke reorganisatie, dat vorig jaar werd ingediend, hebben het parlement en de regering na een lang parlementair proces vandaag een modern systeem goedgekeurd dat bedrijven zal redden en de hele faillissementsprocedure voor de ondernemingsrechtbank eindelijk zal vereenvoudigen.”

Ook Open Vld-Kamerlid Kathleen Verhelst die in de Commissie Economie meeschreef aan het voorstel reageert tevreden: “Het is goed dat we op deze manier de bedrijven in moeilijkheden de tools aanreiken om te herstructureren en hun problemen actief aan te pakken. De procedure wordt vereenvoudigd: een voorafgaand akkoord over de schuldherschikking wordt nu mogelijk. Een goede zaak.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder