Sla navigatie over

Parlement keurt spoedplan tegen personeelstekorten door omikron goed

De plenaire vergadering van de Federale Kamer zette het licht op groen voor noodmaatregelen tegen tijdelijke personeelstekorten. Verschillende sectoren kreunen onder de massale uitval van werknemers door coronabesmettingen. Zij krijgen nu meer instrumenten om de personeelsuitval op te vangen. Open Vld-kamerlid Tania De Jonge reageert opgelucht: 'beter laat dan nooit. De Kamer keurt nu het hoognodige spoedplan goed dat wij al een tijd geleden op tafel legden'.

Extra flexibiliteit       

De nieuwe maatregelen moeten de sectoren toelaten om extra flexibel te zijn in het inzetten van extra arbeidskrachten. De Kamer keurt daarmee een aantal maatregelen uit het spoedplan voor de arbeidsmarkt goed, dat Federaal kamerlid Tania de Jonge en Vlaams parlementslid Tom Ongena begin december op tafel legden.

'De noodmaatregelen moeten voorkomen dat bedrijven, scholen en ziekenhuisafdelingen helemaal of gedeeltelijk moeten sluiten', zegt Tania De Jonge. 'Ook voor de werknemers die wel nog op de been zijn is dit welkom, want de bijkomende helpende handen verlichten de werkdruk'.

Deze maatregelen gelden tot 28 februari en gaan retroactief in vanaf 23 januari. In de zorg en het onderwijs gelden ze van 1 januari tot 31 maart.

  • Afsluiten van opeenvolgende contracten voor bepaalde duur met werknemers in tijdelijke werkloosheid is tijdelijk mogelijk.
  • Werknemers kunnen loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk schorsen. Zij kunnen zowel bij de eigen werknemer als ergens anders aan de slag gaan. Ze behouden 75 procent van hun uitkering. In normale tijden kan dit niet.
  • Tijdelijk werklozen kunnen aan de slag bij een andere werkgever.
  • Werknemers in SWT en Brugpensioen kunnen tijdelijk opnieuw aan de slag, met behoud van 75% van hun RVA-uitkering.
  • Mensen die vóór 1 januari asiel hebben aangevraagd en nog geen beslissing kregen van het Commissariaat voor vluchtelingen en staatlozen mogen onmiddellijk aan het werk.
  • Jobstudenten kunnen 45 uren aan de slag in het eerste kwartaal van 2022, zonder dat dit meetelt in hun jaarlijks quotum van 475 uren.

Tania De Jonge: 'Dit zijn goede maatregelen, die onze economie op heel korte termijn extra slagkracht kunnen geven. Het is van levensbelang dat deze sectoren kunnen blijven draaien. Zij voorzien in de basisbehoeften van onze samenleving. Het is enkel jammer dat we de maatregelen niet drie weken eerder konden doen ingaan doordat extreemlinks de procedure in de Kamer nodeloos heeft gerekt'.

Zorg en onderwijs

Voor de zorg en het onderwijs wordt nog meer gedaan. Zij kunnen van een extra maatregel genieten. In die sectoren maakt men het tijdelijk mogelijk dat een werkgever soepeler een werknemer die vast in dienst is, ter beschikking kan stellen van een werkgever uit de zorg- of onderwijssector. Om misbruiken tegen te gaan geldt wel de voorwaarde dat die vaste werknemer al voor 1 oktober in dienst was.

Tania De Jonge: 'Het is belangrijk dat we voor de zorg en het onderwijs extra uitzonderingen toestaan. Al onze maatregelen tijdens deze pandemie waren erop gericht om deze twee cruciale sectoren draaiende te houden. Ook nu moeten we daarvoor nog steeds alle zeilen bijzetten.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder