Sla navigatie over

Parlementsleden Coenegrachts en Vautmans tevreden met erkenning van uitzonderlijke zomer van 2019 als landbouwramp

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpbesluit goed inzake de erkenning tot landbouwramp van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van 15 juni tot 30 september 2019. Landbouwers waarvan de teelten vorige zomer schade opliepen door zonnebrand en droogte kunnen door de erkenning tot landbouwramp een schadevergoeding aanvragen. De totale schade van deze ramp werd berekend op 161,7 miljoen euro. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts en Europees Parlementslid Hilde Vautmans reageren tevreden en roepen landbouwers die schade opliepen aan de erkende teelten op om hun dossiers voor de aanvraag van een schadevergoeding tijdig in te dienen.

Open Vld-parlementsleden Steven Coenegrachts en Hilde Vautmans: “Dat de Vlaamse Regering voor de erkenning tot landbouwramp voor wat betreft de droogteschade niet enkel rekening houdt met de 96 gemeenten die door het KMI werden opgelijst, is een goede zaak. Er zullen nu landbouwers uit alle 300 Vlaamse gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor het bekomen van een schadevergoeding. Er geldt echter wel nog een beperking voor het aantal teelten, en dat is jammer.”

Zo zal zonnebrand enkel als landbouwramp erkend worden voor appels, peren, rode bessen, kiwibessen of frambozen. Voor wat de droogte betreft zal dit enkel gelden voor wortelen, uien, bonen en knolselder. De Vlaamse Regering biedt met de erkenning tot landbouwramp een gedeeltelijke compensatie voor het economisch verlies dat landbouwers leden. Hierbij is rekening gehouden met de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten. De totale schade bedraagt 161,7 miljoen euro.

“Voor de teelten die hier aanspraak op kunnen maken, dringen we bij de Vlaamse Regering aan op een snelle uitbetaling. Onze landbouwers hebben het al erg zwaar om het hoofd boven water te houden. In deze gevoelige coronatijden is een snelle uitbetaling belangrijk voor de cashflow én het voortbestaan van onze landbouwbedrijven”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts.

“Goed dat er eindelijk een beslissing gevallen is over de erkenning van de droogte en zonnebrand als landbouwramp, maar wat mij betreft heeft dit veel te lang geduurd. We zijn bijna een jaar na de eerste vaststellingen op het veld en bijna acht maanden na de bevestiging van het KMI van het uitzonderlijke karakter van afgelopen zomer. Reken daar nog de termijn voor het indienen en de goedkeuring van de dossiers voor een schadevergoeding bij, en we zijn weer enkele maanden verder. Deze uitbetalingen zijn echt van levensbelang voor landbouwers. Vele bedrijven kwamen al nauwelijks rond, en de coronacrisis vergroot de druk op deze bedrijven alleen maar. Een snelle uitbetaling is dus absoluut noodzakelijk”, besluit Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Wanneer regen, droogte, vorst of wind met een uitzonderlijk karakter voor belangrijke vernielingen van landbouwteelten of oogsten zorgde, kon in het verleden een erkenning tot landbouwramp aangevraagd worden. Indien de weersomstandigheden vervolgens effectief als uitzonderlijk beschouwd werden en de omvang van de schade aanzienlijk was, kon de Vlaamse Regering over een mogelijke erkenning tot landbouwramp beslissen. In eerste instantie bevestigt het KMI het uitzonderlijk karakter van de weersomstandigheden, zo ook voor de zonnebrand van afgelopen zomer. Naast de zonnebrand werd ook voor de droogte in die periode advies ingewonnen. Daaruit bleek echter dat de droogte in slechts 96 gemeenten als uitzonderlijk beschouwd kon worden. Uiteindelijk besliste de Vlaamse Regering dat de erkenning tot landbouwramp voor wat betreft de droogteschade geldt voor alle 300 Vlaamse gemeenten in plaats van de 96 die opgelijst werden door het KMI.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder