Sla navigatie over

Parlementslid Carina Van Cauter pleit voor betere samenwerking tussen federale en Vlaamse minister van Justitie

Deze week kwam aan het licht dat een van de verdachten van de bende die een dertienjarige jongen ontvoerde, al maanden spoorloos was voor justitie en politie. De persoon in kwestie knipte in februari zijn enkelband doormidden, verdween van de radar en vervoegde de bende van extremist Bouloudo. Samen kidnapten ze op 20 april een dertienjarige jongen. Carina Van Cauter, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is bezorgd over dit zoveelste voorbeeld van het falen van justitie. “Justitie kan alleen maar werken als de héle keten op een efficiënte manier wordt aangepakt. Ik zou graag een betere samenwerking zien tussen de federale en Vlaamse minister”, zegt Van Cauter.

Enkele dagen geleden berichtte de media dat een van de verdachten die werd opgepakt voor de gijzeling van een dertienjarige jongen, zijn enkelband kon doorknippen. Vlaams Parlementslid Carina Van Cauter is bezorgd over wederom een voorbeeld van het falen van ons justitieapparaat. “De afgelopen jaren ben ik al tientallen keren verontwaardigd en boos geweest omdat burgers niet alleen slachtoffers werden van misdrijven, maar ook omdat al te vaak bleek dat de daders van die misdrijven ofwel bekend waren bij Justitie, ofwel zelfs nog in uitvoering waren van een straf die ze voor eerdere feiten hadden gekregen en toch opnieuw misdrijven pleegden. Het spreekt voor zich dat justitie enkel kan werken als de volledige keten op een efficiënte manier wordt aangepakt”, zegt Van Cauter.

Een van de schakels in die keten is het strafuitvoeringsbeleid, een Vlaamse bevoegdheid. Bij het opstellen van het Vlaams regeerakkoord heeft Open Vld erop aangedrongen dat prioritair aandacht aan dit thema zou worden besteed. Er moet een efficiënte en effectieve strafuitvoering zijn. Gevonniste personen moeten worden opgevolgd en straffen moeten ook effectief en nuttig zijn. We moeten ervoor zorgen dat de informatiedoorstroming tussen de politie, het openbaar ministerie en alle actoren in het justitieapparaat in de praktijk goed werkt. “Jammer genoeg stellen we met z’n allen vast dat dit niet altijd gebeurt. Ook hier bleken zware criminelen zich nog in strafuitvoering te bevinden en dus door de FOD Justitie te moeten worden opgevolgd op het ogenblik dat ze andere, zeer ernstige feiten pleegden”, aldus Van Cauter. “De ontvoering van een jongen van dertien laat niemand onberoerd. Maar de reactie van de politiek baart me zorgen. De verantwoordelijkheden worden naar elkaar doorgeschoven en er is kritiek op de magistratuur. Daarmee lossen we de problemen niet op.”

De bevoegdheidsverdeling is vandaag wat ze is, gesplitst, deels federaal, deels Vlaams. Maar dat betekent niet dat we ons niet de vraag moeten stellen hoe het beter kan. “Ik vraag dan ook aan minister Demir om meer samen te werken met haar federale collega minister Geens, om te kijken waar het structureel is fout gelopen, hoe we dit in de toekomst kunnen verhinderen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat die ketenaanpak wél werkt. Daarmee bedoel ik dat iedereen er binnen zijn eigen bevoegdheid voor zorgt dat wat van hem wordt verwacht, effectief wordt uitgevoerd. Want elkaar de zwartepiet toespelen, lost de zaak niet op. Burgers verwachten van ons dat we voor een veilige samenleving zorgen, dat iedereen zijn/haar rol op zich neemt en ervoor zorgt dat het systeem werkt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder