Sla navigatie over

Coenegrachts en Vautmans verheugd met 10 miljoen voor de aardappelsector via het noodfonds

Het werd al vaak gezegd: de wereldwijde sluiting van de horeca zette onze aardappelsector volledig op zijn kop. Zo viel de export van aardappelproducten door de coronacrisis quasi stil. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleitte eerder al voor een breed actieplan rond steun aan de aardappelindustrie. “Ik ben dan ook verheugd dat via het noodfonds 10 miljoen euro aan middelen voorzien wordt voor deze belangrijke sector”, zegt Coenegrachts.

De Vlaamse aardappelsector is door de jaren heen geëvolueerd tot belangrijkste exporteur van afgewerkte aardappelproducten wereldwijd. Van ongeveer 4,5 miljoen ton aardappelen op jaarbasis wordt 97% tot frieten en chips verwerkt. Daarvan wordt 80% vervolgens geëxporteerd naar het buitenland. Dat is onder meer te danken aan het ideale teeltgebied in Vlaanderen: een gunstig klimaat, een vruchtbare bodem en ultramoderne systemen voor productie en verkoop. De coronacrisis, die een wereldwijde sluiting van de horeca oplegde, zette die aardappelsector nu volledig op zijn kop. De export van aardappelproducten is zo goed als stilgevallen.

Volgens de schatting van Belgapom, de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel, ligt er alleen al in België een overschot van bijna 880.000 ton aan aardappelen. Zelfs door elke dag frieten, kroketten of aardappelpuree te eten, krijgen we die aardappelberg niet weggewerkt.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts besluit: “Ondanks dat er wekelijks 25 ton verse lokale aardappelen aan de voedselbanken geleverd kan worden, was er dringend nood aan een breed actieplan rond steun aan de aardappelsector. We moeten er gewoon absoluut voor zorgen dat onze aardappelsector – verantwoordelijk voor de export van onze Belgische trots: de friet – niet kapseist. Ik ben dan ook verheugd dat eindelijk duidelijk is dat de aardappelsector kan rekenen op 10 miljoen euro aan middelen uit het noodfonds.”

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Deze steun uit het Vlaams noodfonds zorgt er, samen met de 23 miljoen euro Europese middelen die werden vrijgemaakt door verschuiving van steun tussen de 2 pijlers uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, voor dat siertelers en aardappelboeren terug kunnen ademhalen. Ik ben dan ook erg dankbaar dat de Vlaamse Regering geluisterd heeft naar onze landbouwers en de sierteelt- en aardappelsector tegemoetkomt met 35 miljoen euro. Ik besef dat we de zwaar getroffen sectoren nooit volledig kunnen vergoeden voor de geleden verliezen en schade, maar deze Vlaamse middelen zijn erg welgekomen. Nu is het belangrijk dat ze deze middelen snel zullen ontvangen.”

Voor de sierteeltsector wordt 25 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds uitgetrokken, de aardappelsector zal 10 miljoen euro toegewezen krijgen. Bovendien kan de aardappelsector nog eens op 13 miljoen euro extra Europese steun rekenen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder