Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Kort de termijn tussen de tweede en derde prik in”

Er is een nieuwe variant in ons land aangespoeld, omikron. Die blijkt drie keer besmettelijker te zijn dan de deltavariant. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg bevoegd minister Beke tijdens de plenaire vergadering om de derde prik zo snel mogelijk te zetten. 'Dat zal onze immuniteit opnieuw ophogen. Samen met de preventieve maatregelen is dit het belangrijkste wapen tegen de omikronvariant. Laat ons het interval voor mensen die het Pfizer- of Modernavaccin hebben gehad inkorten van zes tot drie maanden, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ook zegt', aldus Saeys.

Vanmorgen in de commissie Welzijn vernamen we van professoren Johan Neyts en Geert Molenberghs (KULeuven) dat de omikronvariant een verdubbelingstijd van tweeënhalve dag heeft. Dat zou betekenen dat die tegen Nieuwjaar verantwoordelijk is voor 90 procent van de besmettingen. Of de variant ons ook zieker maakt, weten we nog niet. Vlaams Parlementslid Freya Saeys: 'Het is heel duidelijk dat er een nieuwe besmettingsgolf op ons afkomt, terwijl de druk op de eerste lijn en het zorgpersoneel van de ziekenhuizen nog steeds zeer groot is. Die mensen zijn moe. Nu we zien dat ze ook de omikronvariant op hun bord gaan krijgen, denk ik dat we heel weinig marge hebben.'

'We weten dat we met twee prikken onvoldoende beschermd zijn. Het zal er dus op aankomen om zo snel mogelijk te versnellen met de derde prik en ons op die manier maximaal te beschermen. Het zal vaccineren, vaccineren, vaccineren zijn', zegt Saeys. 'Ik hoop dan ook dat er snel een beslissing valt over het inkorten van de termijn alsook over het vaccineren van 5-11 jarigen. Ik weet dat de vaccinatiecentra dit logistiek wel aankunnen, maar zij willen hun vrijwilligers tijdens de kerstvakantie ook even tot rust laten komen. De vraag zal dus zijn welke profielen we kunnen inschakelen om de vaccinatieversnelling door te voeren.'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke kondigde tijdens de plenaire vergadering het volgende aan: 'Toen het EMA vorige week zei dat de intervaltermijn kan worden ingekort, heb ik samen met collega Vandenbroucke advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad. We roepen vanavond nog een interministerieel overlegcomité (IMC) bijeen. Zij zullen zich buigen over het advies van de taskforce vaccinatie die om halfzes samenkomt. Als dat advies positief is, gaan we daar morgen samen met onze vaccinatiecentra mee aan de slag.'

Het liberale parlementslid verwelkomde het antwoord van de minister: 'Ik ben heel blij om te horen dat u straks al een IMC bijeenroept, want ik denk inderdaad dat er geen seconde te verliezen is.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder