Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Minister Beke moet dringend keuzes maken inzake de contact tracing-strategie”

De verschillende overheden zijn volop bezig met het opstellen van de exitstrategie uit de coronacrisis. Deze kan echter pas succesvol zijn als we de keten van besmettingen kunnen doorbreken. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af waar de Vlaamse Regering staat in het uitwerken van haar contact tracing-strategie. “Allereerst moeten we blijven testen, testen, testen om besmette personen op te sporen. Ten tweede zetten we in op contact tracing. Dit kan op twee manieren: manueel of via een app op je smartphone. Het is nu aan bevoegd minister Beke om op korte termijn knopen door te hakken. Mensen moeten opgeleid worden en er moet beslist worden of er een app komt en welke dit dan zal zijn. Pas dan staan we klaar wanneer de exitstrategie van start gaat”, zegt Freya Saeys.

Zowel op federaal als op Vlaams niveau is men volop bezig met het opstellen van de exitstrategie uit de coronacrisis. Enkel als we erin slagen om de keten van besmettingen te doorbreken, kan deze echter succesvol zijn. Vlaams Parlementslid Freya Saeys vraagt zich nu af wat het Vlaamse plan van aanpak is inzake haar contact tracing-strategie. “Testen, testen, testen is nog steeds hét codewoord om besmette individuen op te sporen. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor contact tracing. Dat kan op verschillende manieren. Of het gebeurt manueel door mensen in te zetten die besmette personen zullen bevragen over met wie zij in contact zijn geweest gedurende een bepaalde periode. Dit brengt men dan in kaart, waarop de ‘contact tracer’ deze individuen gaat contacteren en hen het gepaste advies kan geven. Een andere optie om aan contact tracing te doen is via een app op je smartphone. Je krijgt dan een signaal wanneer je in contact bent geweest met een persoon die achteraf besmet blijkt te zijn”, zegt Freya Saeys.

“Ik verwacht dat bevoegd minister Beke hierin zo snel mogelijk de nodige keuzes maakt, want alles moet op punt staan vooraleer de exitstrategie van start kan gaan. Er is bijvoorbeeld berekend dat Vlaanderen ongeveer 1.200 ‘contact tracers’ nodig zal hebben, maar die mensen moeten wel nog allemaal gerekruteerd en opgeleid worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om technologie in te zetten, via de introductie van een app op je smartphone. Daar wordt echter al lang over gesproken en er bestaat ook erg veel onduidelijkheid over. Zo plaatsen burgers de app enerzijds best vrijwillig op hun smartphone, maar is het anderzijds nodig dat een voldoende groot aandeel van de bevolking dit doet vooraleer het effect heeft”, aldus Freya Saeys.

Ook op federaal niveau heeft men al heel wat gedaan om de regio’s te ondersteunen bij het maken van deze keuzes. Zo is men momenteel bezig een juridisch kader te scheppen om zo’n corona-app te kunnen introduceren. Daarbij wordt er gekeken naar: Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe zit het met de privacy? …

Het liberale parlementslid benadrukte tijdens haar uiteenzetting ook het belang van een duidelijke communicatie en een heldere contact tracing-strategie. Veel mensen stellen zich de vraag: komt die app er nu of niet? Zij hebben recht op een duidelijk antwoord. Enkel met goed doordachte keuzes kunnen we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk – en liefst van al geen – opflakkeringen komen van nieuwe besmettingen en zo een succes maken van de exitstrategie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder