Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Minister Beke moet dringend keuzes maken inzake de corona-controletoren”

De contact tracing-strategie lijkt nu echt uit de startblokken geschoten en het aantal besmettingen blijft dalen. Dat zijn positieve signalen, maar het coronavirus is nog niet overwonnen. De experten stellen nu voor om een controletoren op te richten. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af waar de Vlaamse Regering staat in het uitbouwen van zo’n corona-controletoren. “We blijven inzetten op testing en contact-tracing, maar volgens de experts hebben we ook nood aan een controletoren die monitort en detecteert wanneer er opstoten van het virus zijn. Het is nu aan bevoegd minister Beke om op korte termijn knopen door te hakken. Mensen moeten aangeworven en opgeleid worden. Pas dan zijn we voorbereid op een mogelijke tweede golf dit najaar”, zegt Freya Saeys.

De contact tracers zijn volop aan de slag en het aantal besmettingen is de afgelopen weken gelukkig drastisch gedaald. Dat zijn beide positieve signalen, maar het wil niet zeggen dat het coronavirus niet meer aanwezig is in onze maatschappij. De experten in de GEES-groep stelden afgelopen week voor om een controletoren op te richten. Vlaams Parlementslid Freya Saeys vraagt zich nu af wat het Vlaamse plan van aanpak is inzake zo’n corona-controletoren. “We weten allemaal dat het virus niet ‘weg’ is en dat de situatie erg snel kan keren. Het zal dus zaak zijn heel snel en gericht op te treden bij een nieuwe opstoot. Daarvoor hebben we enerzijds testing en contact-tracing nodig, wat op vandaag al gebeurt. Anderzijds vinden de experts in de GEES-groep het ook een goed idee om een controletoren op te richten die monitort en detecteert wanneer er opstoten van het virus zijn”, zegt Freya Saeys.

“Ik verwacht dat bevoegd minister Beke hierin zo snel mogelijk de nodige keuzes maakt, want alles moet op punt staan wanneer er dit najaar mogelijk een tweede golf op ons afkomt.  Het belang van écht inzicht en informatie vanop het terrein kan dan ook moeilijk overschat worden. Als we zien dat er kleine, lokale brandhaartjes ontstaan, moeten we absoluut vermijden dat dat grote brandhaarden worden. Aangezien het uitwerken van onze contact tracing-strategie ook tijd vroeg en er altijd kinderziekten zitten in een systeem, is het erg belangrijk om nu snel te schakelen”, aldus Freya Saeys.

Het liberale parlementslid ging tijdens haar uiteenzetting ook in op de werking van zo’n controletoren. Deze haalt zijn informatie zowel uit contactonderzoek, als bij lokale gezondheidswerkers. Huisartsen en bedrijfsartsen moeten de besmettingshaarden in woonzorgcentra, scholen, families en werkplaatsen detecteren. Ze moeten dit echter ook  kunnen melden aan gezondheidsinspecteurs. Die bijkomende taak kunnen ze niet alleen aan. Mobiele teams zijn dan ook nodig om onze lokale gezondheidswerkers bij te staan. Een volgende stap is om, in samenspraak met de verschillende overheden, te kijken hoe efficiënt maatregelen te nemen. Met zo’n nationale controletoren die een goed zicht heeft op wat er op het terrein gebeurt, snel informatie kan capteren, en dan onmiddellijk kan schakelen op het lokale niveau met die mobiele teams, zijn we voorbereid op een mogelijke tweede golf dit najaar.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder