Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Minister Beke moet dringend keuzes maken inzake de vaccinatiestrategie en de reservelijsten”

Gisteren raakte bekend dat het Astra Zeneca-vaccin in ons land toch mag worden toegediend aan mensen ouder dan 55. Zo oordeelt de Hoge Gezondheidsraad. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af waar de Vlaamse Regering staat in het bijstellen van haar vaccinatiestrategie. “We moeten nu uit de startblokken schieten en de 65-plussers meteen beginnen vaccineren alsook toevoegen aan de reservelijsten. Want hoe sneller we onze ouderen vaccineren, hoe sneller we de druk op de zorg verlichten. Ook voorkomen we hiermee dat elk vaccinatiecentrum een andere aanpak hanteert wanneer mensen niet komen opdagen”, zegt Freya Saeys.

Er kwam deze week hoopgevend nieuws. De Hoge Gezondheidsraad kondigde aan dat het Astra
Zeneca-vaccin tegen COVID-19 wel mag worden toegediend aan onze ouderen. Daarnaast mag de tweede prik van het Pfizer-vaccin ten laatste op dag 35 worden gegeven in plaats van op dag 21. Vlaams Parlementslid Freya Saeys vraagt zich af hoe het Vlaamse plan van aanpak inzake de vaccinatiestrategie gaat bijgesteld worden. “Eerst was er het debacle van de uitnodigingen en de zeer trage leveringen van de vaccins. Nu blijkt dat kleuterjuffen en zorgpersoneel van kinderopvang in een aantal Limburgse gemeenten al gevaccineerd werden. In Wemmel ging men nog een stap verder. Daar werd er simpelweg een facebookbericht gepost met de oproep om zich aan te bieden voor een vaccinatie. Hierbij werd geen rekening gehouden met de prioritaire doelgroepen. Op beide initiatieven kwamen heel wat reacties. Want als er iets is waar we echt nood aan hebben, dan is dat een eenduidige strategie”, zegt Freya Saeys.

Ook ministers Beke en Weyts reageerden op deze specifieke oproepen door aan de vaccinatiecentra te vragen om bij eventuele overschotten rekening te houden met personeel van kleuteronderwijs en kinderopvang. “Bij die uitspraak viel ik van mijn stoel, niet omdat ik niet zou willen dat deze mensen worden gevaccineerd, wél omdat de ministers hiermee de strategie die ze zelf opstelden, niet nakomen. Gevolg: verwarring op het terrein. De reservelijsten moeten dan ook zo snel mogelijk in orde geraken”, aldus Freya Saeys.

Freya Saeys kaartte tijdens haar uiteenzetting ook het voorstel van spoedarts Jan Stroobants aan. Hij opteert voor een uitnodigingssysteem waar mensen zelf hun tijdsslot kunnen kiezen. Zo worden ze sneller gevaccineerd, omdat er geen periode van twee weken tussen zit zoals nu. Daarnaast komen er meer mensen effectief opdagen, omdat ze het vaccinatiemoment zelf hebben gekozen.

Tot slot pleit het liberale parlementslid er al langer voor om puur te vaccineren volgens leeftijd: “Keep it simple. Iedereen moet zo snel mogelijk gevaccineerd worden en uiteindelijk is leeftijd de allerbelangrijkste indicator voor ernstige complicaties en overlijdens door COVID-19.” In theorie is het een goed idee om ook mensen onder de 65 jaar met onderliggende aandoeningen prioritair te vaccineren. In de praktijk is het echter nodeloos complex en tijdrovend voor huisartsen om de lijsten van mensen met risicofactoren op te maken. Er is mogelijk ook een probleem omtrent schending van de privacy en het beroepsgeheim. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) trekt op basis van dit laatste argument naar de Raad van State.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder