Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Minister Beke moet dringend keuzes maken inzake mobiele vaccinatieteams”

De komende weken schieten de vaccinatiecentra als paddenstoelen uit de grond. Sommige zijn nu al in opbouw. Dat is een positief signaal, maar er zijn ook mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar het centrum in hun buurt. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af waar de Vlaamse Regering staat in het organiseren van mobiele thuisvaccinatieteams. “Er zijn heel wat mensen die slecht te been zijn. Ook zij verdienen natuurlijk een vaccin. Thuisvaccinatie is echter niet hetzelfde als vaccinatie in een centrum. Er zijn meer uitdagingen inzake de aanwezigheid van technisch materiaal alsook het transport en de bewaring van vaccins. Daarnaast moeten mensen ook op tijd hun vaccin krijgen”, zegt Freya Saeys.

Er kwam afgelopen week hoopgevend nieuws. De bouw van onze vaccinatiecentra staat in de steigers. Alle steden en gemeenten moeten tegen vrijdag 15 januari de locatie doorgeven van hun vaccinatiecentra. Aan sommige centra wordt nu al de laatste hand gelegd. Er zijn echter ook Vlamingen die maar moeilijk tot in zo’n centrum geraken. Vlaams Parlementslid Freya Saeys vraagt zich dan ook af wat het Vlaamse plan van aanpak is inzake mobiele thuisvaccinatieteams. “Het is noodzakelijk dat wie kan naar het vaccinatiecentrum in zijn buurt gaat. Voor mensen die wat minder mobiel zijn kan de taxisector of de mindermobielencentrale worden ingezet. Dat biedt echter geen soelaas voor de hele bevolking. Zo zijn er best veel mensen die zich vanwege hun gezondheidssituatie niet kunnen verplaatsen. Daarom worden er mobiele vaccinatieteams opgericht die mensen thuis gaan vaccineren”, zegt Freya Saeys.

De eerstelijnszones bekijken op dit moment hoe ze die mobiele thuisvaccinatieteams kunnen organiseren. “Duidelijkheid is hier cruciaal. Om die te kunnen geven moeten we zo snel mogelijk beginnen te rekruteren. Enkel dan hebben we de juiste mensen op de juiste plaats. Daarna moeten we bekijken hoe zij worden bevoorraad. We weten bijvoorbeeld dat het Modernavaccin heel instabiel is. Dat gaan gebruiken in een thuissituatie is een onnodig risico nemen. Keuzes maken omtrent welk vaccin in welke context gebruiken is dan ook absoluut nodig”, aldus Freya Saeys.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Saeys: “We zullen die mobiele equipes ondersteunen. We hebben speciale koelboxen besteld om hen te helpen, zoals we ook koelkasten hebben gekocht voor onze eerstelijnszones. Zo kan het hele logistieke proces maximaal op een goede manier verlopen. Uw bedenking over het Modernavaccin is zeer terecht. Het is de bedoeling om dat in eerste instantie in de ziekenhuizen in te zetten. Dat is de veiligste context, want het is vooral het vervoer dat het Modernavaccin fragiel maakt.”

Het liberale parlementslid sloot haar uiteenzetting af met een positieve noot: “We willen allemaal onze vrijheid herwinnen en liefst voor de zomer. Deze vaccinatiestrategie is daar de kérn van. Iedereen kijkt vol verwachting uit naar het moment waarop we ons vaccin krijgen. Daarbij is het heel belangrijk om correct, duidelijk en op tijd te communiceren als er onderweg nog wijzigingen in de strategie gebeuren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder