Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys: “Nood aan meer eerstelijnspsychologen”

De coronacrisis slaat hard toe op het mentale vlak. Psychologen signaleren een ware toevloed aan nieuwe patiënten. Zij zien zowel het aantal klachten van angst- en depressieve gevoelens als het gevoel van eenzaamheid door beperkte sociale contacten, de hoogte inschieten. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af waar de Vlaamse Regering staat in het uitwerken van een plan om meer eerstelijnspsychologen in te zetten. “Het is goed nieuws dat mensen hun weg vinden naar de psycholoog en dat ook het taboe rond mentale problemen deels doorbroken wordt. Maar het is schrijnend dat mensen die effectief de stap zetten, op een muur van patiëntenstops en wachtlijsten botsen. Er is niets erger dan dat. Het is aan bevoegd minister Beke om met een goed plan te komen en liever gisteren dan vandaag. We hebben nu meer psychologen nodig”, zegt Freya Saeys.

Steeds meer private praktijken voeren een patiëntenstop in en ook de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) blijken onvoldoende toegankelijk te zijn. Dat is heel slecht nieuws, vooral voor diegenen die dringend hulp nodig hebben. Het bemoeilijkt hun instroom. Daarnaast maakt het ook het werk van huisartsen niet makkelijker. Zij vangen al die patiënten momenteel op omdat er geen alternatief is. Maar ook zij zijn al maanden overbevraagd. “De Vlaamse Regering heeft al heel wat geïnvesteerd om hieraan te verhelpen, maar het is niet voldoende. Corona drukt ons met de neus op de feiten. Er is een nijpend tekort aan psychologische hulp en dat tekort zal de komende maanden nog groter worden”, vat Vlaams Parlementslid Freya Saeys het samen.

Psychologen werken vaak slechts deeltijds in een privépraktijk. Daarnaast raken vandaag niet alle vacatures ingevuld. Om aan die problemen tegemoet te komen, sloten ministers Beke en Vandenbroucke eind 2020 een protocolakkoord af over de geestelijke gezondheidszorg. Als onderdeel daarvan beloofde minister Beke om in Vlaanderen 1.132 voltijdse eerstelijnspsychologen in te zetten. Minister Vandenbroucke verbond zich er op zijn beurt toe om de conventie van psychologen aan te passen opdat zij een betere verloning krijgen. Zo maken we het beroep van psycholoog aantrekkelijker.

Freya Saeys ontdekte tijdens de plenaire vergadering dat – vooraleer volgende stappen inzake het protocolakkoord mogelijk zijn – er nog een werkgroep moet opstarten. Die is nog niet samengekomen. “Dat is ruimschoots te laat. Het is vijf na twaalf. Psychologen en huisartsen hebben meer en betere ondersteuning nodig. Ik verwacht dat bevoegd minister Beke zo snel mogelijk met zijn federale collega overlegt zodat het protocolakkoord op korte termijn wordt uitgevoerd. We hebben nu meer eerstelijnspsychologen nodig. Voorkomen is belangrijker dan genezen. Vroeg diagnoses stellen en op tijd ingrijpen zijn dan ook essentieel om een escalatie te voorkomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder