Sla navigatie over

Parlementslid Freya Saeys pleit voor extra sensibilisering rond griep- en pneumokokkenvaccin

Alle specialisten zijn het erover eens dat dit najaar een bijzonder gevaarlijke periode wordt. De griep en verkoudheden doen hun intrede en deze hebben gelijkaardige symptomen als het coronavirus. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af of de Vlaamse Regering de komende maanden extra zal sensibiliseren rond het griep- en pneumokokkenvaccin. “Naar aanleiding van het coronavirus heeft de Hoge Gezondheidsraad zijn advies aangepast. De doelgroep die wordt aangeraden om zich te laten vaccineren voor het griepvirus of de pneumokokken, werd uitgebreid. Met het oog op een mogelijke tweede golf dit najaar is het dus extra belangrijk dat we deze doelgroep vaccineren tegen griep en pneumokokken zodat ook de bezetting van onze ziekenhuisbedden wordt verminderd”, zegt Freya Saeys.

Vlaanderen heeft een goed griepvaccinatiebeleid. We vaccineren alle personen met een verhoogd risico op complicaties: 65-plussers, mensen met een chronische ziekte, bewoners van woonzorgcentra, zwangere vrouwen, enz. Ook onze zorgverleners worden gestimuleerd om zich te laten vaccineren, in de eerste plaats uiteraard voor hun eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van hun patiënten. Alle experts zijn het er echter over eens dat we dit najaar in een erg gevaarlijke periode terechtkomen. Zowel het aantal griepgevallen als de hoeveelheid mensen met een verkoudheid zullen de komende maanden toenemen, met gelijklopende symptomen als het coronavirus.

“In dat kader heeft de Hoge Gezondheidsraad zijn advies aangepast. Zij raden nu ook aan om personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren voor het griepvirus en chronisch zieken, volwassenen tussen 50 en 85 jaar met comorbiditeit en gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar worden best ingeënt tegen de pneumokokken”, zegt Vlaams Parlementslid Freya Saeys. De Europese Commissie gaf vandaag aan dat ze de lidstaten zal ondersteunen indien zij de vaccinaties extra monitoren, de testcapaciteit versterken en de toegang tot vaccins faciliteren. Ze raden wel aan om de doelgroep te verbreden en de campagnes te vervroegen.

Het liberale parlementslid roept bevoegd minister Beke dan ook op om te sensibiliseren – nóg meer en vroeger dan anders – rond het griep- en pneumokokkenvaccin, met een mogelijke tweede golf dit najaar in het vooruitzicht. “Het zal sowieso heel moeilijk zijn om het onderscheid te maken tussen de verschillende virussen. We moeten écht voorkomen dat coronapatiënten niet meer terechtkunnen in onze ziekenhuizen omdat grieppatiënten veel bedden innemen.” Freya Saeys benadrukte tijdens haar uiteenzetting ook het belang van een openbare aanbesteding voor pneumokokkenvaccins, zodat er daar zeker voldoende van in voorraad zijn.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Saeys: “In het kader van de Covid-19 epidemie is het nogal duidelijk dat we de griepvaccinatie voor het zorgpersoneel verder zullen promoten en dat we de communicatie over die vaccinatie samen met de coördinerende en raadgevende artsen, huisartsen en woonzorgcentra zullen voeren. Verder is het een mogelijke piste om alle bewoners van de woonzorgcentra te vaccineren. Dat voorstel zal ik vrijdag op de ministerraad bespreken. Als die haar goedkeuring geeft, is het de bedoeling om een overheidsopdracht uit te schrijven voor pneumokokkenvaccins.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder