Sla navigatie over

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Iedereen moet meekunnen in een digitale onderwijswereld, zowel leerlingen als leerkrachten”

De Vlaamse Regering trok de afgelopen week een extra 35 miljoen euro uit voor digitaal onderwijs. Het doel hiervan is zorgen dat de digitale kloof in ons onderwijs verder gedicht wordt. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een goede zaak maar stelde zich tijdens de plenaire vergadering toch ook enkele vragen. “We zijn in diep water gegooid en op enkele maanden tijd zijn we erin geslaagd om de eerste grote stappen te zetten naar de digitalisering van ons onderwijs. De afgelopen periode kwamen echter ook verschillende pijnpunten naar voor. Wat doe je bijvoorbeeld met de opvang van kwetsbare kinderen? Iedereen moet meekunnen in een digitale onderwijsomgeving, zowel leerlingen als leerkrachten”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte onlangs bekend dat de Vlaamse overheid 35 miljoen euro extra investeert om ook in schooljaar 2020-2021 afstandsonderwijs mogelijk te maken. Dit budget moet ervoor zorgen dat afstandsonderwijs goed georganiseerd kan worden maar ook dat de digitale kloof in ons onderwijs gedicht wordt. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht ondersteunt deze beslissing maar legt ook een aantal pijnpunten bloot waar we rekening mee moeten houden.

“Er is een duidelijke nood aan het opvangen van kinderen uit meer kwetsbare gezinnen. Binnen die groep is er dan nog een verschil tussen kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving en zij die school lopen in een landelijke omgeving. Deze laatste groep kon dit voorjaar ook minder rekenen op de verdeling van laptops binnen het laptopproject. De vraag die zich dan stelt: hoe gaan we daarmee om? Op deze en andere vragen moeten we antwoorden kunnen bieden, zeker aangezien men in de toekomst meer beroep zal doen op digitaal lesgeven en volgen dan vóór de coronacrisis losbarstte”, zegt De Gucht.

De verschillende inrichtende machten van ons onderwijs geven aan dat de digitalisering een interessant gegeven is. Zij zien het echter eerder als een aanvulling dan als een structurele verankering. “We moeten daar dan ook heel nauwlettend op toezien, zodat iedereen mee is, zowel leerlingen als leerkrachten”, aldus De Gucht. Laat ons ook niet vergeten dat een school een socialiserend gegeven is. We proberen leerlingen aan te leren hoe ze met elkaar moeten omgaan. Dat is één van de zaken die met afstandsonderwijs wat moeilijker liggen. Tot slot vraagt het liberale parlementslid om ook rekening te houden met eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen waar het niet altijd eenvoudig is om naar een systeem te gaan met minder fysieke schooldagen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid De Gucht: “U hebt natuurlijk gelijk wanneer u vraagt om oog te blijven hebben voor de meest kwetsbare leerlingen. Net daarom passen we een andere verdeelsleutel toe. Scholen met veel leerlingen met
SES-kenmerken (sociaaleconomische status) krijgen extra middelen. Zo zorgen we ervoor dat ook zij maximaal mee zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder