Sla navigatie over

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Meer nodig om leerachterstand te beperken”

Onze scholen gaan allemaal op een andere manier om met de huidige coronasituatie en de daaropvolgende besmettingen en quarantaines. Sommige sluiten volledige leerjaren af. Andere voeren een quarantaine in voor x aantal dagen. Nog andere geven opnieuw digitaal les. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, roept bevoegd minister van Onderwijs op om een duidelijk kader op te stellen voor het onderwijsveld. “De onderwijsverstrekkers zitten met de handen in het haar. Wat te doen als er zich meerdere besmettingen voordoen in één klas, in meerdere klassen of erger nog, in de voltallige school? Scholen, ouders én kinderen verdienen duidelijke regels over hoe het onderwijs dan wordt verdergezet. Enkel zo zorgen we ervoor dat er geen verdere leerachterstand wordt opgebouwd”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

We hopen met z’n allen al maanden dat het post-coronatijdperk eindelijk aanbreekt. De realiteit is echter dat we ons weer middenin de coronacrisis bevinden. We zitten in die vierde golf en de ziekenhuizen lopen vol. Wat er in de eerste drie golven dan gebeurde, scholen sluiten, is echt geen optie meer. We zouden de extra leerachterstand niet meer weggewerkt krijgen. Daarnaast zou de opvang van kinderen door de ouders moeten gebeuren. Zij zullen dit echter vaak doorschuiven naar de grootouders. Zoals we weten is dit de meest kwetsbare groep. Zelfs al zijn ze vandaag gevaccineerd, soms moeten ze toch nog worden opgenomen in het ziekenhuis.

“Ouders die vandaag geconfronteerd worden met een opgelegde quarantaine weten niet waaraan en waaraf. De richtlijnen daaromtrent moeten duidelijker en toegankelijker zijn”, stelt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht. “Ik roep bevoegd minister Weyts dan ook op om een duidelijk kader op te stellen voor het onderwijsveld. Een plan B als het ware. Scholen en ouders moeten weten waarop ze kunnen leunen als hun kinderen dan toch thuiszitten.”

De Gucht voegt toe: “De scholen moeten open kunnen blijven. Dat is echt cruciaal. Om dat te bereiken zullen er ook tussensystemen moeten worden gezocht. Want wie alleen op de zomerscholen wil inzetten om de leerachterstand weg te werken, leeft in een utopie. Het is dan ook heel belangrijk dat scholen alternatieven aanbieden: taken meekrijgen naar huis, deelnemen aan hybride lessen, enzovoorts. Die zaken moeten we nu zo snel mogelijk uitrollen. We kunnen het ons niet permitteren dat onze kinderen in dit derde coronaschooljaar opnieuw leerachterstand opbouwen. Als we dat toelaten gaan we echt naar een verloren generatie.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid De Gucht: “Ik zal vanavond met een voorstel naar de onderwijsclub trekken, bestaande uit het brede veld van de Vlaamse Scholierenkoepel en de Kinderrechtencommissaris tot de koepels en de vakbonden. Iedereen zit mee aan tafel en probeert tot een gedragen plan van aanpak te komen. Hopelijk kunnen we daar als onderwijsveld vanavond nog eensgezind mee naar buiten treden. Ik wil de scholen maximaal openhouden met minimale beperkingen en onze verantwoordelijkheid nemen waar dat nodig is.”

Het liberale parlementslid sluit af: “Vandaag horen we verhalen van kinderen die, doordat ze meerdere broertjes en zusjes hebben, tot vier weken niet naar school kunnen gaan. Dat zijn zaken die hopelijk, met de aanpassingen die u vanavond gaat bespreken, tot het verleden zullen behoren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder