Sla navigatie over

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Verlaag leerplicht naar 2,5 jaar”

Uit het meest recente TIMSS-rapport blijkt dat de wetenschappelijke en wiskundige kennis en vaardigheden van onze 10-jarigen de afgelopen jaren significant daalden. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar bijkomende maatregelen. “Jaren geleden voerden we het peloton aan qua leerprestaties. Nu zakken we weg tot de middenmoot. Er zijn gelukkig belangrijke hervormingen op komst, zoals de taalscreening, de nieuwe eindtermen en de standaardtoetsen. Maar er is meer nodig. De leerplicht verder verlagen van 5 naar 2,5 jaar bijvoorbeeld. Zo maximaliseren we onze leerlingenkansen”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Kinderen in het vierde leerjaar presteren minder goed in wiskunde en wetenschappen, zo stelt het jongste vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek vast. Voor wiskunde staat Vlaanderen op de 17de plaats van in totaal  58 landen. Voor wetenschappen staan we zelfs op plaats 35. Dat ligt in het verlengde van de meest recente PISA-studie over onze middelbareschoolstudenten. Het TIMSS-rapport dateert van 2019. Met andere woorden: de impact van het afstandsonderwijs tijdens de lockdown van dit voorjaar werd hierin nog niet opgenomen. Het is dus onwaarschijnlijk dat we over vier jaar een beter beeld zien.

De Vlaamse Regering ondernam de afgelopen periode al een aantal acties. Zo hebben we de taalscreening op het einde van de derde kleuterklas. Daarnaast zijn er de aangescherpte eindtermen voor het basisonderwijs. Ook beslisten we om gestandaardiseerde toetsen in te voeren. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Stuk voor stuk zijn dit belangrijke hervormingen, maar alle studies van de laatste paar jaren leren ons dat meer nodig zal zijn. Dé vraag is: op welke manier  doen we op relatief korte termijn iets aan de dalende leerprestaties? Hoe zetten we maximaal in op de doelgroep van kinderen die in een sociaaleconomisch moeilijke situatie zitten? Op welke manier ondersteunen we onze leerkrachten het best? Hoe betrekken we de ouders meer?”

De Gucht schuift de verdere verlaging van de leerplicht naar 2,5 jaar naar voor als oplossing. Momenteel is een kind leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit is reeds een aanpassing en werd ingevoerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers vanaf dit schooljaar (2020-2021). “Door de leerplicht in te voeren vanaf 2,5 jaar trekken we kansengroepen en mensen die we soms heel moeilijk bereiken van in de eerste kleuterklas mee. Door al op jonge leeftijd consequent naar school te gaan voorkomen we taalachterstand, maximaliseren we de kansen van onze leerlingen en kunnen we in de juiste begeleiding voorzien.”

Het liberale parlementslid stipt aan dat we vandaag een generatie mensen aan het kwijtraken zijn. Mensen die in een sociaaleconomisch moeilijke situatie zitten en waarvoor scholen SES-middelen krijgen. “Voor een groot deel hangt dit aan het kennen van de Nederlandse taal vast, maar eigenlijk gaat het veel breder dan dat. Onderwijs moet kinderen de mogelijkheid geven om zichzelf te vervolmaken, om te groeien en voortrekker te kunnen zijn in onze maatschappij, om sociale verschillen te doen verdwijnen. Vandaag is dat té weinig het geval. Daar moeten we aandacht voor hebben. In onze Vlaamse maatschappij moet élk kind dezelfde kansen krijgen, moet élk kind gelijk zijn, ongeacht hun achtergrond. Dat is net wat onze maatschappij onderscheidt van anderen. Als liberaal zal ik hiervoor blijven vechten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder