Sla navigatie over

Parlementslid Marino Keulen pleit ervoor om met de andere gewesten samen te zitten over de laadpunten voor elektrische voertuigen

Begin deze week sloot de federale regering een belangrijk akkoord over de fiscaliteit van elektrische voertuigen. Een van de pluspunten hiervan is dat de luchtkwaliteit in steden en in buurten waar veel gezinnen wonen, fel zal verbeteren. Marino Keulen, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, dringt er bij Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, op aan om dit aan te grijpen als kans voor Vlaanderen om met volle kracht haar Clean Power for Transport-plan uit te rollen: “35.000 publieke laadpunten tegen 2025; een ambitieuze maar haalbare doelstelling. Daarbij is het van belang om ook met de andere gewesten, Brussel en Wallonië, aan tafel te gaan. Want de bezorgdheid van Voka over een te laag aantal laadpunten in onze hoofdstad mag de toekomst van de elektrische wagen niet in de weg staan.”

Hét nieuws van deze week was het federale akkoord over de fiscaliteit van elektrische bedrijfswagens. Zelfs Bond Beter Leefmilieu geeft aan dat ze achter deze beslissing staat. Ook Open Vld-parlementslid Marino Keulen ondersteunt de duidelijke keuze van de federale regering en verwijst meteen naar het Clean Power for Transport-plan van de Vlaamse Regering. Dit plan lag al klaar en kan nu verderbouwen op het federale akkoord.

“Het federale niveau geeft de fiscale stimuli. Wij moeten de Vlaamse middelen inzetten op flankerend beleid en dus vooral op laadinfrastructuur uitrollen. Dit zal samen met de lokale besturen, de netbeheerders en private investeerders gebeuren, want krachten bundelen geeft altijd meer resultaat”, zegt Marino Keulen. “De combinatie van het federale en het Vlaamse plan zal er mee voor zorgen dat we onze klimaatdoelstellingen behalen en zal de elektrische voertuigen ook populariseren. Daardoor worden deze betaalbaarder en dus voor een breder publiek aantrekkelijk. Zo zal het hele landschap van voertuigen er binnen een tijdsspanne van vijf tot tien jaar compleet anders uitzien. We zitten nu op een scharniermoment, op een mijlpaal in de geschiedenis.”

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij een bekommernis van het Vlaams netwerk van Ondernemingen (Voka). Zij vrezen dat er zich vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar 200.000 Vlaamse pendelaars werken, een probleem zal stellen door de dichte bebouwing. Die kan leiden tot te weinig ruimte om laadpalen te installeren en dus onvoldoende publieke en semipublieke voorzieningen. Dat kan dan weer een kritische factor zijn om toch geen elektrische wagen aan te kopen, omdat de autobatterij tijdens de werkuren opgeladen moet worden. “Het is dus zaak om met de andere gewesten, en dan vooral Brussel, rond de tafel te zitten”, besluit Marino Keulen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder