Sla navigatie over

Parlementslid Marino Keulen pleit voor interne controledienst bij De Lijn

Op 6 oktober kopte de Gazet van Antwerpen ‘Onze bussen hangen met plakband aaneen’. Het artikel is onthutsend. Marino Keulen, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering dan ook af of het beeld dat geschetst werd wel overeenstemt met de waarheid. “Vier anonieme medewerkers van De Lijn hangen in dit artikel het beeld op van Antwerpen als het Kinshasa aan de Schelde. Tegelijkertijd zegt De Lijn zelf dat dit niet klopt. Met het oog op de geloofwaardigheid van het beleid pleit ik voor een soort onafhankelijke interne inspectiedienst die over zo’n zaken een objectief rapport uitbrengt. Daar zou iedereen bij gebaat zijn”, zegt Keulen.

‘Buschauffeurs De Lijn luiden de alarmbel: “Onze bussen hangen met plakband aaneen”’, zo kopte de Gazet van Antwerpen begin oktober. Vlaams Parlementslid Marino Keulen vroeg zich na het lezen van dit onthutsende artikel dan ook af in hoeverre de teneur van het artikel wel strookt met de werkelijkheid. “Het beeld van Antwerpen als het Kinshasa aan de Schelde op vlak van openbaar vervoer, hopeloos, reddeloos en radeloos, wordt in dit artikel door vier anonieme medewerkers van De Lijn opgehangen. Als we het artikel mogen geloven, lijkt het alsof we bijna blij mogen zijn dat er nog duct tape bestaat; stevige plakband om alles op zijn plaats te houden. Tezelfdertijd zegt De Lijn zelf dat dit beeld niet klopt. Met het oog op de geloofwaardigheid van de minister, van het beleid en van De Lijn pleit ik voor een soort onafhankelijke interne controledienst die over zo’n zaken steeds een objectief rapport kan uitbrengen. Want door dergelijke spectaculaire artikelen die een rampzalig maar minstens gedeeltelijk onjuist beeld schetsen, verliest iedereen: de reiziger, de medewerkers en het beleid. Dat is een slechte zaak voor het openbaar vervoer dat we zo nodig hebben”, aldus Keulen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaf in haar antwoord inderdaad aan dat de situatie bij De Lijn niet zo hopeloos is als het artikel wil doen geloven: “In het Antwerpse verkeren de meeste bussen in een zeer goede staat. Meer nog, het kan mathematisch totaal niet kloppen dat de stelplaats in Zurenborg alleen oude, versleten bussen zou hebben. Er werden recent 79 hybride VDL-bussen geleverd. Tegelijk zijn er ook nog 34 dieselvoertuigen van een latere euronorm. Het klopt dus niet dat daar enkel de meest erbarmelijke bussen voorradig zouden zijn. Veiligheid is voor mij een absolute prioriteit; voor onze chauffeurs, voor onze passagiers en voor elke mogelijke weggebruiker. We gaan deze situatie dan ook grondig onderzoeken en opvolgen. Mocht het zo zijn dat er inderdaad spiegels ontbreken, dat sommige richtingaanwijzers niet zouden werken of dat er een probleem is met de verlichting, dan is dat een groot gevaar voor eenieder die zich op de weg begeeft. Dat kunnen we uiteraard niet tolereren en dat ik heb ik ook aangegeven aan De Lijn.”

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij een aantal andere zaken die hangende zijn bij De Lijn. Zo bevroeg Het Belang van Limburg een tijdje geleden alle steden en gemeenten over het openbaar vervoer. Maar wat ook de politieke strekkingen waren van de meerderheid, iedereen vroeg meer en beter openbaar vervoer. “Een mens zou bijna vergeten dat we elk jaar al 1,1 miljard euro aan De Lijn geven, maar meer en beter blijft de slotsom. Nu, never waste a good crisis. We moeten hieruit leren en zo snel mogelijk een tender uitschrijven om in een vervoerregio ook private aanbieders uit te nodigen om een offerte te doen. Dit staat trouwens in het Vlaams Regeerakkoord”, zegt Keulen.

Vlaams Parlementslid Marino Keulen vroeg minister Peeters ook hoe het staat met het aantrekken van een nieuwe CEO: “Dit is dringend. Er moet iemand in de plaats komen van het gelaten leiderschap dat daar vandaag aan zet is. Herinner u het begin van het schooljaar. U hebt daar zelf alle zeilen moeten bijzetten om extra bussen op de baan te krijgen, want volgens de leiding van De Lijn was er geen probleem en was er nog heel wat restcapaciteit.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder