Sla navigatie over

Parlementslid Marino Keulen vraagt LRM in te schakelen om de Limburgse KMO’s te ondersteunen

De huidige gezondheidscrisis heeft een gigantische economische crisis tot gevolg. Dat is niet anders in de provincie Limburg. Marino Keulen, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af of het geen optie is om de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) in te schakelen om het hoofd te bieden aan de liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen van de Limburgse KMO’s. “De verschillende maatregelen die vandaag genomen worden zijn goed, maar we kunnen met LRM nog een versnelling hoger schakelen. Zij hebben in het verleden al vaak aangetoond crisisbestendig te zijn en hebben de toekomst van onze Limburgse economie mee vorm gegeven. Ze deden dat na de sluiting van de mijnen alsook na het sluiten van Philips én Ford Genk”, zegt Keulen.

Al twee maanden staan het bestrijden van de gezondheidscrisis en de daaruit voortspruitende economische crisis aan de top van de agenda. Ook in Limburg. Vlaams Parlementslid Marino Keulen vraagt zich nu af of de Vlaamse overheid de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) reeds inschakelt om een antwoord te bieden op de liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen van de Limburgse KMO’s. “De coronacrisis snijdt onverbiddelijk hard in onze economie. Met het doel gezonde bedrijven het hoofd boven water te laten houden, namen zowel de federale, de Vlaamse als de lokale overheden al heel wat maatregelen. Dat is positief, maar door samen te werken met LRM kunnen we nog dat tikje meer doen voor onze bedrijven. Zij hebben meermaals bewezen dat ze problemen niet alleen kunnen remediëren, maar dat ze ook mee toekomst kunnen geven aan onze Limburgse economie. Voorbeelden hiervan zijn de relance na de sluiting van de mijnen, Philips en Ford Genk”, aldus Keulen.

Vandaag staat er in het regeerakkoord een kapitaalsverhoging van 100 miljoen euro voor LRM ingeschreven, en dit voor het tweede deel van 2020. Over het eerste deel van 50 miljoen euro is er reeds een akkoord, waar dit bij het tweede deel van opnieuw 50 miljoen euro nog niet het geval is. Het totale budget van 100 miljoen euro was tot nu toe heel specifiek voorzien voor scale-ups en spin-offs. Open Vld-parlementslid Marino Keulen deed vandaag in de plenaire vergadering twee concrete voorstellen die een positief effect zullen hebben op de liquiditeit en solvabiliteit van de Limburgse KMO’s: enerzijds het vervroegd uitkeren van die 100 miljoen euro aan LRM en anderzijds – naast
scale-ups en spin-offs – het ook mogelijk maken voor het reguliere bedrijfsleven om beroep te doen op deze extra middelen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Keulen: “LRM inzetten is absoluut een goed idee. Indien nodig, is er vanuit de Vlaamse Regering zeker bereidheid om die vroegere storting te overwegen. Ook de uitbreiding naar andere bedrijven dan scale-ups en spin-offs kan zeker mee overwogen worden, zolang we de hoofdfocus maar niet uit het oog verliezen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder