Sla navigatie over

Parlementslid Marino Keulen wil dat Poolse ambassadeur op matje wordt geroepen

Vorige week besliste het Pools Hooggerechtshof dat Pools recht boven Europees recht staat. In naam van de voltallige Open Vld-fractie verzette Vlaams Parlementslid Marino Keulen zich tegen deze gebeurtenis: “Something is rotten in the state of Poland. Deze beslissing is een provocatie voor élke democraat en iedereen die de rechtsstaat een warm hart toedraagt. Als Polen graag het handje openhoudt voor Europees geld, moet het land zich ook inschrijven in het Europees rechtskader. Geen rechten zonder plichten.”

Het Pools recht gaat voor op het Europees recht, dat is in een notendop de beslissing van het Pools Hooggerechtshof. Open Vld-parlementslid Marino Keulen: “Dit is een gevaarlijk precedent. Vooral voor etnische minderheden en de LGBTQI+-gemeenschap vormt het een serieuze bedreiging. Maar eigenlijk zou elke rechtgeaarde democraat zich hierdoor geviseerd moeten voelen. Het is dan ook simpel: de Poolse ambassadeur moet op het matje worden geroepen bij de Europese Commissie. Hij moet duidelijk de boodschap krijgen dat zijn land zich hiermee buiten de Europese rechtsorde zet.”

Polen is met deze beslissing niet aan zijn proefstuk toe. Desalniettemin zijn ze wel zeer geïnteresseerd in de 24 miljard euro uit het Europees herstelplan, de 12 miljard euro aan leningen die daar nog aan gekoppeld zijn en de 121 miljard euro uit de Europese regionale fondsen.

Keulen benadrukt dat Vlaanderen, België en de Europese Commissie dit met klem moet veroordelen: “Zwijgen is instemmen met de sterkste. Dan laat je het recht van de sterkste ook triomferen. Wat in Polen gebeurt heeft niets meer met recht en gerechtigheid te maken. Ze staan met deze beslissing aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ik roep hen op om terug te keren naar de internationale rechtsorde en zich te houden aan de rechtsbeginselen. Die zijn helder: primauteit voor het Europees recht. Dat is trouwens ook wat de meerderheid van de Polen zelf wil.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder