Sla navigatie over

Parlementslid Maurits Vande Reyde: “Kinderen met een beperking die maandenlang geen zorg krijgen: zoiets mag in Vlaanderen nooit meer voorkomen”

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Vld) moet de Vlaamse Regering een bindend plan van aanpak voorleggen om de wachtlijsten voor personen met een beperking weg te werken. In het Vlaams Parlement start vandaag de speciale coronacommissie over de situatie van mensen met een beperking. Daarin zullen experten hun visie geven.

“De voorbije maanden hebben geleid tot schrijnende situaties, die in het welvarende Vlaanderen niet mogen voorkomen”, aldus Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde, die het thema al eerder opvolgde in de commissie Welzijn. “Een grote groep mensen met een beperking, waaronder vele minderjarigen, hebben tijdens de coronamaanden niet de zorg gekregen die zij nodig hebben. Voorzieningen voor mensen met een beperking sloten de deuren. Hierdoor moesten ouders van de ene dag op de andere fulltime instaan voor de zorg van hun kind. Zij konden geen beroep meer doen op gespecialiseerde zorg. Voor kinderen met een mentale of fysieke beperking is dat een rampscenario. Hun vooruitgang viel stil. Er is onvoldoende aandacht voor hen geweest.”

Ondanks verschillende noodkreten heeft het tot midden juli geduurd voor de normale werking van voorzieningen weer opstartte. Vande Reyde pleit naar aanleiding hiervan voor twee concrete maatregelen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. In de eerste plaats moeten de wachtlijsten voor mensen met een beperking fundamenteel aangepakt worden.

“Er staan ruim 4.000 minderjarigen en 15.000 meerderjarigen met een beperking op de wachtlijst. Zij moeten soms tot tien jaar wachten voor ze een zorgbudget krijgen. Tijdens de coronamaanden werd er 10 miljoen euro extra voorzien voor bijkomende zorgkosten. Dat geld was echter voorbehouden voor wie al een zorgbudget had. Mensen op de wachtlijst bleven tijdens de coronacrisis opnieuw in de kou staan.”

Het wegwerken van de wachtlijsten kan volgens Vande Reyde door enkele organisatorische hervormingen, zoals het beperken van de administratieve uitgaven, maar zal vooral een kwestie zijn van meer middelen. Volgens berekeningen is er ongeveer 800 miljoen euro extra per jaar nodig ten opzichte van de huidige situatie. “Als we hiervan een budgettaire prioriteit maken in Vlaanderen, moet dit mogelijk zijn. Als het van mij afhangt wordt het een prioriteit binnen de relancestrategie. Maak er een plan van voor de komende tien jaar, met een bindend budgettair pad”, aldus Vande Reyde.

Daarnaast pleit de volksvertegenwoordiger voor een nieuwe financieringsmethode bij kinderen met een beperking. De middelen moeten volgens hem hervormd worden tot een zogenaamd Persoonsvolgend Budget. Daarbij krijgen de ouders een voldoende groot zorgbudget in handen, waarmee ze zelf de zorg voor hun kind kunnen kiezen.

Bij meerderjarigen is zo’n persoonsvolgende financiering al sinds 2017 van kracht. Bij minderjarigen gaat een groot deel van de zorgsubsidies echter nog naar de voorzieningen. “Het probleem daarmee is dat je als ouder zelf weinig controle hebt over de besteding. Als de voorziening sluit of onvoldoende capaciteit heeft, zoals tijdens de coronamaanden het geval was, heb je geen alternatieven. Je kan dan enkel een beperkt persoonlijk assistentiebudget gebruiken. Dat is lang niet genoeg om alle zorgkosten te dekken, zeker niet bij zwaardere beperkingen. Ouders stonden daardoor tijdens de coronacrisis met de rug tegen de muur. Er kwam geen personeel van de voorzieningen aan huis. Met een persoonsvolgende financiering hadden ze tenminste snel kunnen schakelen naar persoonlijke zorg. We moeten ouders daarom zelf de middelen in handen geven. De voorbije maanden hebben dat pijnlijk hard aangetoond.”

De coronacommissie over mensen met een beperking loopt vandaag en vrijdag 18 september. Vande Reyde hoopt dat er een kamerbrede resolutie over opgesteld kan worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder