Sla navigatie over

Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit ervoor om gevolg te geven aan de adviezen van economen in de aanpak van de economische crisis

Het uitwerken van de economische relance is op Vlaams niveau volop bezig. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, pleitte er tijdens de plenaire vergadering voor om deze coronacrisis aan te pakken om de vele adviezen van economische experten eindelijk in de praktijk om te zetten. “Er dreigt een economisch bloedbad. Meer dan 100.000 Vlamingen die vandaag tijdelijk werkloos zijn, dreigen hun job ook écht te verliezen. Meer dan een derde van onze ondernemers kan de dupe worden van deze crisis. Ik pleit er dan ook voor om te werken volgens een drietrapsraket. Werken moet beter beloond worden, er moeten meer mensen aan het werk, en ons belastinggeld moet nuttiger besteed worden”, zegt Maurits Vande Reyde.

Op Vlaams niveau is men volop bezig met het uitwerken van de economische relance. Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit er nu voor om deze coronacrisis aan te grijpen om de maatregelen te nemen die de economische experten al tientallen jaren voorstellen. “We kampen vandaag met een gigantische gezondheidscrisis. En ik ga er geen doekjes rond winden: er dreigt ook een economische orkaan van ontslagen en faillissementen. Meer dan een derde van onze ondernemers kan de dupe worden van deze crisis. Meer dan 100.000 Vlamingen die momenteel tijdelijk werkloos zijn, dreigen hun job ook volledig te verliezen. We moeten daar als overheid heel eerlijk in durven zijn: we gaan niet elk ontslag kunnen voorkomen en we gaan ook niet elke onderneming kunnen redden. De overheid heeft simpelweg niet oneindig veel geld om uit te geven”, zegt Vande Reyde.

“Wat we wel kunnen doen, is naar onze economische experts luisteren en hun adviezen meenemen zoals we dat doen bij onze gezondheidsexperts. Hun adviezen zijn grosso modo altijd dezelfde en komen neer op drie dingen”, aldus Vande Reyde.

Werken moet beter beloond worden

Vlaanderen beschikt over de beste werknemers ter wereld, maar ze worden wel het meest belast van allemaal. Dat is erg contradictorisch en we moeten dat eindelijk eens durven omkeren.

Er moeten meer mensen aan het werk

Wie technisch werkloos is, ondersteunen we uiteraard volop. Maar wanneer deze personen van tijdelijke in echte werkloosheid terechtkomen, moeten we hen ook allemaal toeleiden naar een nieuwe job, en dit vanaf dag één. We moeten er ook voor zorgen dat er voldoende opleidingen zijn voor zij die niet onmiddellijk een job vinden. Om het met de woorden van een econoom te zeggen: “naast jobs, jobs, jobs, moet ook opleiden, opleiden, opleiden het mantra zijn”.

Ons belastinggeld moet nuttiger besteed worden

Ik pleit ervoor om ons belastinggeld uit te geven aan zaken en mensen die écht belangrijk zijn, zoals onze mensen in de zorg, onderzoek en ontwikkeling, onze leerkrachten, onderwijs,… En niet langer aan instellingen, overheidskosten en allerlei structuren die weinig toegevoegde waarde bieden voor de economische relance.

“We hebben de nodige maatregelen genomen om deze coronacrisis te doorstaan. Nu is het zaak om die stap verder te gaan en de dingen aan te pakken die we al té lang op de plank hebben laten liggen. Daar hebben onze kleine winkels, onze grotere ondernemingen én de miljoenen werkende Vlamingen nood aan. Ik kijk dan ook uit naar de maatregelen die het relancecomité zal implementeren en hoop dat de resultaten snel zullen volgen”, besluit Vande Reyde.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder