Sla navigatie over

Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit voor een verdere verlaging van de erfbelasting

Op aansturen van Open Vld en van ex-Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein zijn de tarieven inzake erfbelasting de voorbije jaren enorm verlaagd en vereenvoudigd. Toch betaal je in Vlaanderen nog steeds hoge belastingen wanneer je aan het einde van je leven komt en iets nalaat aan familie of vrienden. Dat zei Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, tijdens de plenaire vergadering. “We moeten het nog eens hebben over de belasting op erfenissen. Ik denk dat er niets liberaals is aan op het einde van je leven dingen te belasten die al veel belast zijn geweest. Je krijgt dat heel moeilijk uitgelegd aan mensen”, aldus Vande Reyde.

De voorbije jaren is de beweging ingezet richting een verlaging en vereenvoudiging van de erfbelasting. Dit op aangeven van de liberale partij en van ex-Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein. Deze Vlaamse Regering voerde ook de ‘best friends’-regeling in, waardoor je voordeliger kunt nalaten aan vrienden. Dit zijn stuk voor stuk goede maatregelen. Desalniettemin betaal je in dit land nog altijd hoge belastingen wanneer je sterft en iets nalaat aan vrienden of familie. Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde vraagt nu aan minister Diependaele om de tarieven inzake erfbelasting verder te verlagen. “Minister, we moeten het nog eens hebben over de belasting op erfenissen. Dat zijn belastingen op verdriet, op de dood en er bestaan weinig zinnige argumenten voor”, zegt Vande Reyde.

“Ik ken bijvoorbeeld het verhaal van Marianne, een vrouw die heel haar leven heeft gewerkt, met pensioen is gegaan en die de erfenis van haar broer meteen heeft moeten doorverkopen omdat ze de torenhoge successierechten daarop niet kon betalen. Dat is absurd”, aldus Vande Reyde. “De voorbije week heb ik echter geluiden gehoord van sommige partijen die een en ander willen herbekijken en de erfrechten op sommige zaken opnieuw willen invoeren of verhogen. Daar maak ik me ernstige zorgen over. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we de weg van de vereenvoudiging en de verlaging verder moeten inslaan en geen nieuwe erfbelastingen moeten creëren.”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Vande Reyde: “U vindt in ons een bondgenoot om belastingen te verlagen. Het zijn moeilijke tijden om daar op dit moment sterk op in te zetten, maar principieel hebben we daar zeker geen probleem mee.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder