Sla navigatie over

Parlementslid Maurits Vande Reyde roept op om het buitengewoon onderwijs te versterken

Het schooljaar is nu een maand bezig en opnieuw hebben veel kinderen geen plaats in het buitengewoon onderwijs. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, pleitte er tijdens de plenaire vergadering voor om voldoende plaatsen te voorzien. “Ons buitengewoon onderwijs is fantastisch. De kinderen gaan er graag naartoe, de ouders zijn er tevreden over en de leerkrachten geven er met passie les. We moeten het buitengewoon onderwijs nu versterken; enerzijds door te investeren in de nodige leerkrachten en gebouwen en anderzijds door de drempels en administratieve belemmeringen weg te halen”, zegt Vande Reyde.

De discussie over het plaatstekort in het buitengewoon onderwijs is terug van nooit weggeweest. De afgelopen dagen lazen we het verhaal van Leonie, een meisje van vijf jaar oud dat normaal in het derde kleuterklasje zou moeten zitten. Maar omdat er geen plaats is in een aangepaste school, zit Leonie nu al voor de derde keer in het eerste kleuterklasje.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde maakt zich zorgen. “Leonie is een kind van vijf jaar oud dat wordt geremd in haar ontwikkeling en vooruitgang. Honderden kinderen en ouders zitten in dezelfde situatie. En dit omdat wij als overheid niet slagen in onze basistaak om voldoende plaatsen te voorzien in het buitengewoon onderwijs voor kinderen en ouders die dit echt nodig hebben. Dat kan toch niet”, zegt Vande Reyde.

Dit is geen probleem van vandaag en zelfs niet van dit jaar. Deze problematiek sleept al jaren aan. In het verleden hadden we het M-decreet. Nu is er het Leersteundecreet. Parlementslid Vande Reyde stelt het op scherp: “De basisdoelstelling van het M-decreet was heel nobel. Maar in de praktijk bleek het geen succes. Trouwens, het zal de ouders van Leonie worst wezen of het nu M-decreet of Leersteundecreet wordt genoemd. Zij willen gewoon een plaats voor hun kind. Daar zijn gebouwen, leerkrachten en middelen voor nodig.”

Gelukkig werden er al een aantal acties ondernomen in deze materie. Zo zorgde minister Weyts ervoor dat er de afgelopen twee jaar 4.000 extra plaatsen werden gecreëerd. Daarnaast wordt er een tweede telmoment georganiseerd. De gewone scholen worden gefinancierd op basis van het aantal leerlingen op 1 februari. Voor het buitengewoon onderwijs wordt er nu ook geteld op 1 oktober. Verder is er een potje van extra uren, waardoor 117 leerkrachten kunnen worden ingezet in het buitengewoon onderwijs. De screening van blinde vlekken is een andere belangrijke pijler. Zo kan er voor kinderen voor wie er echt geen aanbod is, extra aanbod worden voorzien. Daarbij moeten scholen kunnen ontsnappen aan de verplichting om twee types buitengewoon onderwijs aan te bieden. Tot slot zal er voor het eerst een specifiek budget gaan naar infrastructuur voor het buitengewoon onderwijs.

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij inclusie. “De voorbije jaren werd er vaak gehamerd op het idee dat we het buitengewoon onderwijs zoveel mogelijk moeten vermengen met het gewoon onderwijs. Dat is echter niet altijd de beste oplossing voor een kind. Er is trouwens geen hocuspocusoplossing waarbij inclusie vanzelf ontstaat. Laat ons gewoon het buitengewoon onderwijs versterken, zodat elk kind een plaats heeft in het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. Dat moeten we doen”, besluit Vande Reyde.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder