Sla navigatie over

Parlementslid Mercedes Van Volcem kaart gevaren van lachgas in het verkeer aan

In Nederland nam het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was, de afgelopen jaren explosief toe. Waar het in 2016 slechts over 60 gevallen ging, stond de teller midden 2019 al op 960. De problematiek van lachgas in het verkeer is echter geen Nederlands fenomeen. Zo nam de politie in het weekend van 18 en 19 januari zowel in Mechelen als in Genk een fles van 2 kilogram lachgas in beslag bij een drugscontrole. “Lachgas wordt vooral gebruikt door jongeren van 15 tot 25 jaar. Ik pleit dan ook voor een campagne die specifiek op middelbare scholieren en jongvolwassenen gericht is. Om zo de gevaren van het gebruik van lachgas in het verkeer onder de aandacht te brengen”, zegt Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

Bij onze noorderburen merken de politiediensten de laatste jaren een explosieve stijging van het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Zo gebeurden er begin januari in Tilburg nog twee ongelukken door lachgas. Bij een daarvan overleed zelfs een vrouw van 23 jaar.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld): “Door het gebrek aan officiële gegevens voor België of Vlaanderen weten we niet of het probleem bij ons dezelfde proporties aanneemt. Het is dan ook dringend nodig dat hier onderzoek naar gedaan wordt.” Dat de problematiek van lachgas in het verkeer geen strikt Nederlands fenomeen is, is echter een zekerheid. Lokale besturen krijgen wekelijks meldingen binnen van lachgaspatronen die her en der verspreid liggen, soms zelfs met de honderden tegelijk en op de rijweg. Dat de politie op één weekend tijd zowel in Mechelen als in Genk een fles van 2 kilogram lachgas aantrof bij een drugscontrole, is tekenend voor deze problematiek.

“Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaf onlangs in de commissie mobiliteit aan dat 1 procent van de uitgaande Vlaamse jeugd meerdere keren per maand lachgas zou gebruiken. Ik pleit dan ook voor een sensibiliseringsactie die zich specifiek richt op middelbare scholieren en jongvolwassenen, met als kanalen Instagram, Snapchat, Facebook,... De problematiek van lachgas in het verkeer is niet voldoende gekend. De werking mag dan wel van korte duur zijn, lachgas is direct van invloed op de rijvaardigheid”, aldus Mercedes Van Volcem.

Het gebruik van lachgas is trouwens niet op te sporen door speeksel- of bloedanalyses. Bestuurders onder invloed kunnen op vandaag enkel op heterdaad betrapt worden. In Nederland is men dan ook volop op zoek naar een detectiemiddel dat in de medische wereld wordt gebruikt en dat kan helpen bij het opsporen van lachgas in het verkeer.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder