Sla navigatie over

Parlementslid Stephanie D’Hose tevreden dat minister Jambon coronapremie tot 1.500 euro geeft voor cultuurwerkers

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde vandaag aan dat wie in de culturele sector werkt en tussen de mazen van het net van de bestaande steunmaatregelen valt, binnenkort een Vlaamse coronapremie tot 1.500 euro kan aanvragen. Hiermee gaat hij in op een eerdere oproep van Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose. Zij reageert dan ook tevreden: “Ik heb de afgelopen maanden verschillende keren gepleit voor financiële ondersteuning voor individuele kunstenaars. Nu is het zover. De Vlaamse Regering voorziet een premie voor niet-structureel gesubsidieerde kunstenaars. Ik ben dan ook enorm verheugd met dit nieuws. Het is een mooie en broodnodige maatregel.”

Vlaams cultuurminister Jan Jambon maakte vanochtend bekend dat er een forfaitaire coronapremie tot 1.500 euro voor kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem zal ingevoerd worden. Het gaat om mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden tussen 17 juli en eind augustus.

Liberaal Parlementslid Stephanie D’Hose riep de afgelopen maanden al meerdere keren op om financiële ondersteuning voor individuele kunstenaars te voorzien. Zij reageert dan ook tevreden. “De culturele sector bevindt zich in een zeer moeilijke situatie. Sommigen onder hen vielen tussen de mazen van het net bij het toekennen van steun. Zo konden de niet-gesubsidieerde instellingen in eerste instantie geen aanspraak maken op het Vlaams noodfonds van 65 miljoen euro voor de lokale cultuursector. Dat zou echter betekenen dat zij twee keer worden gestraft. Ik pleitte er dan ook voor om zij die jaar na jaar zo hun best doen om zonder subsidies te overleven, wél te helpen. Deze crisis zorgt voor nooit geziene overmacht. Onderscheid maken tussen wel of geen subsidies krijgen, helpt ons niet verder. Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse Regering ingaat op mijn vraag”, zegt D’Hose.

Dit is maar één van de concrete steunmaatregelen voor de culturele sector die de Vlaamse Regering goedkeurde op de ministerraad van 3 juli. Daarnaast zullen cultuurorganisaties die al structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid een bijkomende subsidie kunnen aanvragen om de coronaschade te compenseren. Deze bijkomende subsidie moet het financiële verlies helpen compenseren dat die organisaties lijden door het wegvallen van tal van publieke activiteiten. Concreet gaat het om organisaties die in 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die tussen 2016 en 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook voor deze bijkomende subsidie ligt de uiterste indiendatum op 31 augustus.

Naast bovenstaande twee ingrepen, krijgen een reeks van koepelorganisaties, zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Literatuur Vlaanderen, het Cultuurloket en vzw Hefboom, bijkomende middelen om de coronaschok in hun deelsectoren op te vangen. Literatuur Vlaanderen krijgt bijvoorbeeld extra middelen voor twee specifieke maatregelen: een royaltycompensatie en een tussenkomst in de schade door afgelaste auteurslezingen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder