Sla navigatie over

Parlementslid Stephanie D’Hose tevreden dat ook de niet-gesubsidieerde cultuursector toegang krijgt tot het noodfonds

De cultuursector is een van de ergst getroffenen van deze coronacrisis. De Vlaamse Regering besliste dan ook om 65 miljoen uit het noodfonds te voorzien voor deze sector. Ook de niet-gesubsidieerde cultuurorganisaties kunnen trouwens aanspraak maken op deze middelen. Hiermee gaat minister-president Jan Jambon in op de eerdere oproep van Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose om  geen onderscheid te maken tussen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde sector. Zij reageert dan ook tevreden: “De cultuursector bevindt zich in een zeer moeilijke situatie. Sommigen onder hen vielen tussen de mazen van het net bij het toekennen van steun. Zo kon de niet-gesubsidieerde cultuursector in eerste instantie geen aanspraak maken op het Vlaams noodfonds. Ik pleitte ervoor om zij die jaar na jaar zo hun best doen om zonder subsidies te kunnen bestaan, ook toegang te geven tot financiële ondersteuning, want deze crisis zorgt voor ongeziene overmacht. Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse Regering ingaat op die vraag”, zegt Stephanie D’Hose.

De culturele sector is misschien wel het meest getroffen in deze hele coronacrisis. Vandaag kondigde de Vlaamse Regering via een persconferentie dan ook aan om 65 miljoen van de in totaal 265 miljoen euro in het noodfonds vrij te maken voor deze industrie. Daarnaast krijgen steden en gemeenten 87 miljoen euro die ze vrij kunnen verdelen over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Verwacht wordt dat daarvan nog eens 20 miljoen euro naar lokale cultuurbeleving zal gaan.

Ook de niet-gesubsidieerde cultuurorganisaties kunnen trouwens beroep doen op de 65 miljoen aan middelen. Dat is exact wat liberaal parlementslid Stephanie D’Hose twee weken geleden voorstelde. Zij reageert dan ook tevreden. “De cultuursector bevindt zich in een zeer moeilijke situatie. De verschillende overheden hebben – en terecht – een bazooka van maatregelen ingezet, maar deze steunmaatregelen zijn niet van toepassing op sommigen in de culturele wereld. Zo was ik vooral bezorgd over de niet-gesubsidieerde cultuursector”, zegt D’Hose.

“Zij leken eerst geen beroep te kunnen doen op het Vlaams noodfonds van 65 miljoen euro voor de cultuursector. Dat zou echter betekenen dat zij twee keer worden gestraft. Ik pleitte er dan ook voor om zij die al jarenlang zo hun best doen om zonder subsidies te overleven, wél te helpen. Deze crisis zorgt voor nooit geziene overmacht. Onderscheid maken tussen wel of geen subsidies krijgen, helpt ons niet verder. Ik ben dan ook verheugd dat de Vlaamse Regering ingaat op mijn vraag”, besluit het parlementslid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder