Sla navigatie over

Parlementslid Tom Ongena vraagt dat VDAB tijdelijk werklozen nu al contacteert

De commissie Economie van het Vlaams Parlement hield vandaag een gedachtewisseling over de coronacrisis. “Momenteel zijn ongeveer 1,3 miljoen Belgen tijdelijk werkloos”, zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld). “De vrees bestaat dat voor een deel van deze mensen de tijdelijke werkloosheid een normale werkloosheid zal worden. Het zou daarom goed zijn als de VDAB nu al de tijdelijk werklozen contacteert met informatie over haar aanbod inzake opleidingen, loopbaanbegeleiding of jobbemiddeling. Hoe sneller we deze mensen kunnen benaderen, hoe sneller we de getroffen mensen terug aan het werk kunnen krijgen.” Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft intussen een machtiging gevraagd om de gegevens van de RVA uit te wisselen met de VDAB.

Het Vlaams Parlement hield donderdagvoormiddag in de commissie Economie een gedachtewisseling met Piet Vanthemsche, co-voorzitter van de Economic Risk Management Group, en enkele professoren over de impact van de coronacrisis op de Vlaamse arbeidsmarkt. “Vandaag zijn 1,3 miljoen Belgen tijdelijk werkloos”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “De vrees is groot dat een deel van deze mensen niet meer aan de slag zal kunnen omdat bedrijven door de zware economische terugslag gedwongen worden om te herstructureren en werknemers te ontslaan.”

Er komt dus een belangrijke taak te liggen bij de VDAB om de verwachte toestroom van werkzoekenden snel te begeleiden naar een nieuwe job. “Als we dit weten, zou de VDAB vandaag al in actie moeten schieten om tijdelijk werklozen te benaderen.” Ongena stelt voor dat de VDAB deze mensen nu al informeert over haar aanbod aan opleidingen, loopbaanbegeleiding en jobbemiddeling. “Uit de gedachtewisseling met de professoren blijkt dat het belangrijk is dat we mensen die werkloos worden zo snel mogelijk begeleiden naar een nieuwe job om te vermijden dat ze in langdurige werkloosheid terechtkomen. Hoe langer iemand werkzoekend is, hoe moeilijker het wordt om hem of haar terug aan de slag te krijgen.”

Ongena legde het voorstel meteen voor aan minister Crevits in de commissie Werk donderdagmiddag. De minister bevestigde dat de VDAB een belangrijke rol zal spelen in de relance. Ze heeft daarom ook al een machtiging gevraagd om adressen met de RVA te kunnen uitwisselen. Ongena hoopt dat de machtiging niet te lang op zich laat wachten en dat de VDAB tijdelijk werklozen zo snel mogelijk kan contacteren en informeren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder