Sla navigatie over

Parlementslid Tom Ongena vraagt steunmechanisme uit te werken voor getroffen sectoren

Vorige week legde het Overlegcomité nieuwe beperkingen op, onder andere voor het nachtleven. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, riep tijdens de plenaire vergadering op om een steunmechanisme uit te werken voor de getroffen sectoren. 'De danscafés en discotheken zien meteen de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Er zijn veel minder bezoekers. Maar de effecten gaan veel verder. Meer en meer worden evenementen uit voorzorg afgelast of verschoven naar een latere datum, hoewel deze eigenlijk nog mogen doorgaan. Dat brengt natuurlijk een enorme kost met zich mee voor de cultuur- en evenementensector zelf alsook de toeleveranciers die in die sector actief zijn', zegt Ongena. 'In de vorige lockdowns keerde de Vlaamse overheid 2,5 miljard euro uit aan 190.000 bedrijven. Ik pleit ervoor om opnieuw een eenvoudig en snel toepasbaar steunmechanisme uit te werken.'

Het Overlegcomité van 17 november wilde zoveel mogelijk openhouden. 'Een goede zaak', aldus Vlaams Parlementslid Tom Ongena. 'Maar ze konden de cijfers ook niet naast zich neerleggen en moesten iets doen. Het is echter opnieuw de cultuur- en evenementensector die het momenteel enorm moeilijk heeft. Zij rekenen erop dat er steun wordt uitgewerkt zoals we dat in de vorige lockdowns met succes deden.'

Vlaams minister Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van de sector en parlementslid Ongena: 'Ik ben er absoluut van overtuigd dat we voor de heel zwaar getroffen ondernemers een vorm van steun moeten voorzien. Maar dat moet wel correct gebeuren. Ten eerste willen we enkel de gezonde ondernemingen steunen. Ten tweede heeft de ervaring tijdens de vorige crisis me geleerd dat steun geven, puur op verklaringen, dus zonder stavingstukken, een moeilijke zaak is. Het schept nadien problemen met terugvorderingen. Ten derde moeten we nauwkeurig kunnen afbakenen wie we steun bieden. Die puzzelstukken worden nu samengelegd en ik hoop dat we zeer binnenkort, ook in diepgaand overleg met de sectoren, een juist pakket aan maatregelen kunnen nemen.'

Het liberale parlementslid bedankte de minister voor haar uitdrukkelijke engagement om opnieuw maatregelen te willen nemen. 'Het is wel belangrijk dat het steunmechanisme net zoals vorige keren heel gemakkelijk toepasbaar is. Veel Vlaamse werkgevers en ondernemingen appreciëren de manier waarop het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de steun de vorige lockdowns toekende: eenvoudig en het geld stond snel op hun rekening. Dat verdient een pluim. We moeten die mensen daar echt eens voor bedanken', zegt Ongena.

Ongena riep ook iedereen op om zich te laten vaccineren: 'De economische en maatschappelijke kost van COVID-19 wordt elke dag groter. De enige manier om zowel de druk op onze zorg als de schade aan onze economie te beperken is dat iedereen zich laat vaccineren.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder