Sla navigatie over

Parlementslid Vande Reyde: “Ouders van kinderen met een beperking hebben dringend meer bijstand nodig, anders dreigen ze ten onder te gaan aan deze coronacrisis”

Ouders van kinderen met een zware mentale of fysieke beperking dreigen financieel en emotioneel ten onder te gaan aan deze coronacrisis. Er is te weinig personeel beschikbaar om kinderen met een beperking thuis te begeleiden en te verzorgen. Dat zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld). Hij kaartte de problematiek deze week aan in het Vlaams Parlement bij minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Wouter Beke. “Mensen met een beperking dreigen vergeten te worden in deze coronacrisis”, zegt Vande Reyde.

Ongeveer 70% van de kinderen met een mentale of fysieke beperking wordt al sinds 18 maart thuis opgevangen in plaats van in de zorgvoorziening of internaat van het buitengewoon onderwijs, waar ze normaal verblijven. “Voor ouders is dat een zware emotionele en fysieke taak. Velen onder hen klagen het gebrek aan thuisbegeleiding en zorg aan”, zegt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde.

“Bijna alle dagopvang in voorzieningen en internaten van het buitengewoon onderwijs zijn gesloten. Ouders moeten thuis hun plan trekken. De ondersteuning voor kinderen met een beperking moet dringend beter. Een kind met bijvoorbeeld zware autisme heeft continuïteit nodig. De impact van deze weken op hen is groot. Vele ouders hebben niet de financiële middelen om extra zorg of therapeutische begeleiding in te schakelen. Ze worden te veel aan hun lot overgelaten. Je kan de begeleiding voor kinderen met een beperking niet zomaar maanden ‘on hold’ zetten. Dat heeft een zeer zware impact”, geeft Vande Reyde mee. De bevoegdheid om hier beslissingen in te nemen zit verdeeld tussen het beleidsdomein onderwijs (dat instaat voor het buitengewoon onderwijs) en het beleidsdomein welzijn, verantwoordelijk voor de zogenaamde “multifunctionele centra”, ook wel zorgvoorzieningen genoemd.

Volgens Vande Reyde is er door de sluiting van voorzieningen en internaten van het buitengewoon onderwijs nochtans personeel beschikbaar. “Deze instellingen laten hun personeel verder werken. De Vlaamse Regering blijft daarvoor de financiering garanderen, ook al zitten de meeste kinderen thuis. Dan is het niet meer dan logisch dat er meer ingezet wordt op hulp aan deze kinderen in hun thuissituatie. Dat kan online en – waar het veilig is – bij de ouders ter plekke. Er moet daarvoor dringend een plan van aanpak komen. Je kan onmogelijk alle zorgtaken nu aan de ouders overlaten. Zij moeten ook hun job kunnen verderzetten. Dit is een situatie die niet kan blijven duren.”

Naast een gebrek aan begeleiding is het voor vele ouders van kinderen met een beperking ook financieel een moeilijke tijd. “Het geld voor de zorg hebben zij vaak al aan een voorziening betaald, waar ze nu niet terecht kunnen. Dat gaat om tienduizenden euro’s per kind. De Vlaamse Regering heeft wel beslist dat er een financiële compensatie komt voor kinderen die nu thuis zijn, maar het is nog onduidelijk wanneer die zal uitbetaald worden. Ouders hebben nu middelen nodig. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap moet daarom snel handelen: ofwel de compensatie uitbetalen, ofwel een deel van de middelen aan voorzieningen overhevelen naar ouders van kinderen die nu thuis zijn”, besluit Vande Reyde.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder