Sla navigatie over

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Voor elk kind een gezonde en warme maaltijd op school zou anno 2022 een evidentie moeten zijn in Vlaanderen”

Begin deze week werd bericht over de prijsstijging van warme maaltijden in het gemeenschapsonderwijs. De leverancier kondigde aan dat hij een prijsverhoging van tien procent gaat doorvoeren. Ouders in een financieel moeilijkere situatie dreigen nu af te haken. “Schrijnend”, aldus Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid. “Want soms is dat de enige warme maaltijd die een kind krijgt. Ik pleit voor een schoolmaaltijd voor élk kind, kosteloos voor kansarme kinderen.”

Ouders van wie de kinderen naar school gaan in de GO!-scholengroep van Brussel kregen onlangs een bericht van de leverancier dat hij de prijs van een warme schoolmaaltijd gaat optrekken. Die prijsverhoging zal onmiddellijk ingaan. De scholengroep Stroom in West-Vlaanderen ontving een gelijkaardig bericht. Een stijging van de voedselkost, het inpakmateriaal, het vervoer, enzovoorts zou hiervan de oorzaak zijn. Stroom overweegt nu om die verhoging uit te stellen tot het begin van volgend schooljaar. Dit om te vermijden dat ouders in een financieel moeilijkere situatie afhaken. Zeker wanneer we weten dat het aantal lege brooddozen ieder jaar stijgt.

“Hoewel het belang van gezonde schoolmaaltijden steeds nadrukkelijker wordt erkend en beklemtoond, toont onderzoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven aan dat steeds minder scholen in Vlaanderen warme maaltijden voorzien voor hun leerlingen”, zegt Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht. “De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne lijken er nu voor te zorgen dat die neerwaartse trend in een stroomversnelling terechtkomt. Vaak is die schoolmaaltijd echter de enige warme maaltijd die kinderen op een dag krijgen.”

De Gucht diende hier al een conceptnota over in waarin hij het belang onderstreept van een warme en gezonde maaltijd voor ieder kind. Hij roept bevoegd minister van Onderwijs Ben Weyts dan ook op om maatregelen te nemen die garanderen dat kinderen dagelijks een warme en gezonde schoolmaaltijd krijgen. Dit zonder dat ouders in armoede of sociale uitsluiting of de school voor de kosten moeten opdraaien. In Zweden en Finland bestaat de gratis schoollunch al zeventig jaar. Uit onderzoeken blijkt dat de kosten die hun overheden maken om het systeem te betalen, zichzelf bij een totaalaanpak terugverdienen. Een gezonde maaltijd voor elk kind maakt dus hét verschil om generatiearmoede te doorbreken. Vlaams minister van Onderwijs bleek in de plenaire vergadering spijtig genoeg niet bereid om tegemoet te komen aan de oproepen van zowel parlementslid De Gucht als de Europese Commissie.

Het liberale parlementslid sluit af: “We beweren graag dat Vlaanderen een warme samenleving is. Laten we dat ook in de praktijk omzetten zodat onze regio verder kan bloeien. Het is een kerntaak van ons onderwijs om een goede schoolomgeving te garanderen waarin elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Kinderen de mogelijkheid geven om de lessen op een succesvolle manier te volgen door hen een gezonde maaltijd aan te bieden draagt hiertoe bij. De realiteit is dat alles begint bij het onderwijs. Als je wil dat iedereen gelijke kansen krijgt, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen gelijke kansen kan grijpen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder