Sla navigatie over

Parlementslid Maurits Vande Reyde tevreden dat M-decreet vervangen wordt door Leersteundecreet

De Vlaamse Regering zette vorige week het licht op groen voor het Leersteundecreet. Vanaf 1 september 2023 moet dit het verguisde M-decreet vervangen. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid, is tevreden met deze stap: “Het idee van inclusie van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs is goed. Diezelfde denkwijze gebruiken we ook in de rest van de samenleving. Alleen hebben we de voorbije jaren gezien dat het M-decreet niet werkte. De ondersteuningsnood is te groot. Het is dan ook goed dat er nu een ander systeem komt waarbij we meer kijken naar waar een kind het best thuishoort, wat de draagkracht is van leerkrachten en begeleiders en hoe we hen extra kunnen ondersteunen.”

“Als je met tien leerkrachten spreekt over het M-decreet, ga je tien keer hetzelfde verhaal horen: schaf dat af, doe daar iets anders mee, dat werkt in de praktijk niet,…”, zo startte Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde zijn tussenkomst tijdens de plenaire vergadering.

Vande Reyde is duidelijk: “Wij hebben soms een beetje gêne om te zeggen dat een kind goed op zijn of haar plaats is in het buitengewoon onderwijs en we vatten inclusie op alsof het betekent dat kinderen absoluut naar het regulier onderwijs moeten. Van die gedachte moeten we dringend af. Voor leerlingen met een heel specifieke zorgnood betekent echte inclusie dat ze het best in het buitengewoon onderwijs zitten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder