Sla navigatie over

Partijbestuur Open Vld juicht herstart loonoverleg toe, maar vraagt sociale partners zich aan krijtlijnen te houden

Het partijbestuur van Open Vld is verheugd dat de sociale partners opnieuw rond de tafel zitten om een akkoord te bereiken over de loonmarge. “Zo’n akkoord is belangrijk om de koopkracht van de werknemers nog verder te verhogen, bovenop de taxshift, de automatische loonindexering en andere systemen zoals de succesvolle winstpremie”, zegt voorzitter Rutten. “Mensen die werken, moeten daar nog meer worden voor beloond. Dus uiteraard staan wij achter een verantwoorde stijging van de lonen.”

De liberalen benadrukken dat dit akkoord ook belangrijk is om de welvaartsenveloppe te kunnen toekennen. “Die enveloppe omvat 716 miljoen euro en gaat integraal naar de verhoging van de laagste uitkeringen en pensioenen, de mensen die een bijkomend duwtje in de rug het meest nodig hebben dus.”

Tot slot vraagt het partijbestuur van Open Vld de sociale partners zich wel aan de afgesproken krijtlijnen van het loonoverleg te houden. “Deze onderhandelingen gaan over de loonmarge en de welvaartsenveloppe. Het zou onkies zijn moesten andere dossiers zoals de verstrenging van SWT hierbij worden betrokken om een akkoord te smeren. Dat heeft niets te maken met loononderhandelingen maar wel met de jobsdeal om al de vacatures in ons land te helpen invullen. Onze economie heeft alle werkkrachten nodig en wij willen 55-plussers niet afschrijven of aan de kant schuiven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder