Sla navigatie over

Pas paniquer, mais éviter: productie- en invoercapaciteit maximaliseren opdat licht aanblijft

Kamervoorzitter Patrick Dewael riep vanmiddag de gemengde Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Energie samen nadat bekend geraakte dat de elektriciteitsbevoorrading deze winter mogelijk in het gedrang komt door het onverwachts uitvallen van kernreactor Doel 4 na mogelijke sabotage.

De liberalen hekelden in de commissie de paniekzaaierij die daarop volgde. “De bezorgdheid over een bevoorradingsprobleem is terecht, maar een brown-out is te vermijden wanneer we alle binnenlandse capaciteit inzetten, dus ook de stilgelegde gascentrales heropstarten; in overleg met onze buurlanden via interconnecties de importcapaciteit maximaliseren; en in samenspraak met de grootverbruikers de vraag sturen op kritieke momenten.”

De overheid kan en moet dus inspanningen doen om een brown-out te vermijden. “Maar daarnaast is ook een heldere en volledige communicatie van de overheid zeer belangrijk om bezorgdheden weg te nemen, zeker naar de provincies, gemeentes en burgers toe.” Voorts moet de overheid zich zo goed mogelijk voorbereiden op een mogelijk bevoorradingsprobleem, zowel inzake communicatie, afschakelingsplannen als extra maatregelen. Ook daarbij moeten alle actoren maximaal betrokken worden.

Naast de inzet van de maximale productiecapaciteit en een heldere communicatie, eist Open Vld ook dat de veiligheid te allen tijde centraal staat. “Veiligheid is onze eerste bezorgdheid, zeker wanneer het kernenergie betreft”, zei Open Vld Kamerlid Patricia Ceysens. “Die veiligheid moet voor de volle 100% gegarandeerd zijn vooraleer een heropstart kan, zowel in de reactoren zelf, als in de omgeving van de reactoren en de gehele sites.”

Ceysens brak een lans voor een parlementaire hoorzitting met het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle, netbeheerder Elia en de voorzitter van de conferentie van provinciegouverneurs. Dit om de vlotte eenvormige communicatie en opvolging van het dossier te garanderen.

De Open Vld-fractie benadrukte tot slot dat op de middellange en lange termijn moet gestreefd worden naar een gezonde energiemix die zowel de bevoorrading garandeert, CO2 vriendelijk is én betaalbaar is voor gezinnen en bedrijven. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder