Sla navigatie over

Patiënt krijgt waarborg voor veiligheid en kwaliteit in geestelijke gezondheidszorg

Voor een aantal beoefenaars van psychotherapie die niet over de vereiste diploma’s beschikken, zijn overgangsmaatregelen voorzien.

Doorverwijzingsplicht

De patiënten winnen over de hele lijn met deze nieuwe wet. Wie psychotherapie verstrekt, is verplicht de wet op de patiëntenrechten te respecteren. Dit houdt onder meer in dat de patiënt kan nagaan of de beoefenaar verzekerd en gemachtigd is om haar of zijn beroep uit te oefenen. De patiënt heeft recht op een goed bijgehouden patiëntendossier, heeft vrije keuze van beoefenaar en heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het feit dat de behandelingsvorm “psychotherapie” in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zal zitten, geeft ook controlemogelijkheden. Als blijkt dat de persoon die psychotherapie verstrekt, geen bijkomende opleiding heeft gevolgd, dan kan de gezondheidsinspectie optreden en de beoefenaar schorsen of uitsluiten uit de gezondheidszorg.

Bij psychotherapie voert de beoefenaar handelingen uit die volgens de psychologische wetenschap hun waarde hebben bewezen.

In de nieuwe wet is psychotherapie geen apart gezondheidszorgberoep maar een behandelvorm. Psychotherapie belandt via de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen ook in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG-wet 10 mei 2015).

Deze benadering sluit naadloos aan bij het wetenschappelijke advies over psychotherapie dat de Hoge Gezondheidsraad in 2005 uitbracht, een advies dat de voorbije maanden uitdrukkelijk werd ondersteund door de verschillende universiteiten in ons land.

Iemand die psychotherapie geeft zal zich ”psycholoog gespecialiseerd in psychotherapie” noemen.

Overgangsregeling

Voor de mensen die momenteel psychotherapie uitoefenen of studeren en die geen klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen of arts zijn, komen ruime overgangsmaatregelen.

De overgangsmaatregelen komen erop neer dat het overgrote deel van de mensen die momenteel psychotherapie uitvoeren, kunnen voortwerken.

Op de dag nadat de wet gestemd is, stemming voorzien op donderdag 30 juni, publiceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid op zijn website een uitgebreide reeks vragen en antwoorden voor zorgverstrekkers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder