Sla navigatie over

Patrick Dewael na Brexit: “Europese Unie nodig van daden en resultaten”

Dewael betreurde het resultaat van het referendum, maar wees erop dat het gaat om een democratische uitspraak van het volk die niet zonder gevolg kan blijven. “Ik ben er van overtuigd dat de Britse politiek nu de volgende stap moet zetten. Als ze de uitslag respecteren, dan moet de exitclausule zo snel mogelijk worden geactiveerd.” Anders dreigt onzekerheid de economie, jobs en welvaart in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de rest van de EU in het gevaar te brengen. Onderhandelingen moeten snel volgen. “Het VK kan daarin ook niet verwachten de voordelen te behouden, zonder de nadelen,“ merkte Dewael op.

 

Meer algemeen gaf Patrick Dewael een antwoord op zij die in de verdere integratie van de EU een probleem zien: “Absolute soevereiniteit is in deze geglobaliseerde wereld een illusie. Vele uitdagingen zijn grensoverschrijdend en de antwoorden daarop moeten dat ook zijn. Die overtuiging en vaststelling zal de Brexit overleven.” De liberalen kunnen aldus Dewael de analyse van sommige eurosceptici volgen wanneer ze de EU verwijten problemen als migratie niet aan te pakken: “Maar die zogenaamde eurorealisten kunnen dan onmogelijk het confederale model als oplossing blijven promoten. Want het huidige Europa is nog te veel een confederatie, een systeem waarbij elke lidstaat een veto kan uitspreken. Daarom hebben we net nood aan meer federale beslissingsprocedures, niet confederalisme.”

 

De Open Vld-fractie in de Kamer wil consequent zijn: federalisme in België én in Europa. Dewael: “De EU moet opnieuw kunnen beslissen in plaats van besluiteloos te zijn. Vooruit gaan in plaats van ter plaatse te trappelen. Dat kan desnoods via een EU met twee snelheden. Maar ook met een machtiger parlement en commissie ten nadele van de 27 veto’s mogen geen taboe zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder