Sla navigatie over

Patrick Dewael: “Regering tekent krijtlijnen uit en vult ze in met sociale partners”

“De regering heeft met haar hervormingen de krijtlijnen uitgezet. Nu moet ze samen met de sociale partners ze invullen”, zegt Patrick Dewael. De fractievoorzitter toonde veel begrip voor de ongerustheid die bepaalde burgers hebben over de hervormingen die deze regering wil doorvoeren om jobs te creëren en de economie aan te zwengelen. “Maar het is fout conservatief vast te willen houden aan de verworven rechten, want dan dreigen we ze te verliezen. Wie zich niet aanpast, wordt aangepast in deze geglobaliseerde economie. En vaak met veel hardere schokken en ongemakken.”

Dewael noemde de massale opkomst voor de betoging een indrukwekkend signaal. “Naast de democratische legitimiteit die de regering heeft verworven op 25 mei en hier in het parlement, moet ze ook morele autoriteit verwerven. Elke dag opnieuw moet ze uitleggen aan de bevolking wat ze doet. Door in dialoog te gaan met sociale partners, het ruimere middenveld en de burgers van dit land.”

In een reactie verduidelijkte premier Michel nogmaals het project van zijn ploeg: “Ons doel is het beschermen van bestaande jobs en het creëren van nieuwe. Want we geloven dat jobcreatie de beste garantie is op het behoud van onze sociale zekerheid, de pensioenen… Daarvoor moeten we wel ons economisch model versterken, duurzaam maken voor de toekomst. In samenwerking met werknemers, maar ook met werkgevers die moeten investeren in innovatie en jobs.”

Kamerlid Luk Van Biesen veroordeelde de grootschalige belastingontwijking via Luxemburg. “De bevoegde instanties moeten inzage krijgen in alle dossiers waarbij Belgische bedrijven betrokken waren, ze onderzoeken en eventueel alsnog de belastingen heffen die verschuldigd waren. Daarnaast bewijst deze affaire de noodzaak voor een Kaaimantaks en een Europese aanpak van belastingontwijking. Deze constructies stoten ons enorm tegen de borst. Want de kleine KMO’s, bedrijven en burgers zijn hiervan de dupe. Zij betalen torenhoge lasten, terwijl enkele multinationals de dans ontspringen.”

Ook het feit dat Luxemburg, een bevriende EU-lidstaat, ze moedwillig, verdoken en jarenlang mogelijk maakte, verwerpen de liberalen. “Dit druist volledig in tegen de Europese gedachte en basisprincipes. Dit parlement heeft in een vorige legislatuur belastingontwijking en fiscale fraude streng aangepakt en vele achterpoortjes gesloten door de aanbevelingen van de commissie Fiscale Fraude om te zetten in wetgeving. Maar wat baat dit, als een bevriende lidstaat die constructies net aanmoedigt?”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder