Sla navigatie over

Patrick Dewael: “Sociaal bemiddelaar NMBS moet onafhankelijk zijn”

Vorige week kondigden de socialistische en christelijke spoorbonden vijf stakingsdagen aan in januari uit onvrede over de geplande hervormingen van de NMBS-directie. Patrick Dewael: “Niemand begrijpt die stakingen. De overheid betaalt jaarlijks 3 miljard euro om het spoorvervoer te organiseren. Hiervoor verwacht de reiziger en belastingbetaler een goede dienstverlening. Om die te realiseren heeft de voogdijminister met de steun van de voltallige regering een spoorplan uitgewerkt. Het is aan de directie en raad van bestuur van de NMBS om dit nu uit te voeren.”

 

Maar de spoorbonden liggen dwars en weigeren mee te gaan in de hervormingen. Nu alle bemiddelingspogingen tussen directie en bonden zijn afgesprongen, vragen die laatsten aan de minister van Werk Peeters om een sociaal bemiddelaar aan te stellen.

 

Dewael richtte zich tot minister Peeters met de boodschap dat deze sociale bemiddelaar onafhankelijk moet zijn. “Het is geen goed idee om als minister zelf te bemiddelen, om een kabinetslid aan te stellen, om iemand te kiezen die op een of andere manier met de politiek of regering is gelieerd. We hebben deze hervormingsplannen als regering goedgekeurd en zijn dus betrokken partij. Dan kan je als politicus niet onafhankelijk gaan bemiddelen als scheidsrechter in dit sociaal conflict.”

 

Tot slot riep de fractieleider op om de Wet van 1926 te moderniseren. Deze stelt dat grote wijzigingen in het statuut van het spoorpersoneel steeds een tweederdemeerderheid vereisen in het Nationaal Paritair Comité waarin vakbonden en werkgever evenwaardig zijn vertegenwoordigd. “De facto hebben de spoorbonden een vetorecht. Zolang dat bestaat kan de spoordirectie niet de nodige hervormingen doorvoeren om het spoor productiever te maken en te moderniseren. Nochtans is dat waar tienduizenden reizigers naar snakken en recht op hebben.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder