Sla navigatie over

Patrick Dewael voorzitter van onderzoekscommissie over terreuraanslagen

De aanslagen van 22 maart op de nationale luchthaven en de Brusselse metro hebben ons land en haar burgers zwaar getroffen. Veel vragen dringen zich op. Daarom besloten de Kamerleden van meerderheid en oppositie om een onderzoekscommissie op te richten. De Kamer keurde vanavond het voorstel tot oprichting van die commissie goed. Meteen daarna vond de installatievergadering plaats, waarbij de 17 leden Patrick Dewael aanduidden als voorzitter.

 

Onderzoekscommissie met 4 pijlers

De onderzoekscommissie moet zich buigen over vier elementen. Voorzitter Patrick Dewael: “Vooreerst wordt er een chronologische reconstructie gemaakt van alle feiten die geleid hebben tot de aanslagen van 22 maart. Dit is nodig om een objectief inzicht en overzicht van de feiten te hebben. Ook het onmiddellijk beheer van de crisis en de hulpverlening aan de slachtoffers komen aan bod in een tweede pijler.”

 

Ten derde zal de commissie onze gehele veiligheidsinfrastructuur tegen het licht houden. “Zo kunnen we nagaan of onze politie-, inlichtingen- en gerechtelijke diensten correct hebben gehandeld en of de procedures en wetgeving optimaal zijn. Aspecten die hier aan bod komen zijn onder meer het vergaren en uitwisselen van inlichtingen, de internationale samenwerking, de opvolging van geradicaliseerden, de inzet en capaciteit van mensen en middelen…”

 

Tot slot zal de commissie een analyse maken van de diepere oorzaken en de ontwikkeling van radicalisme in ons land. “22 maart kwam niet plots uit de lucht vallen. We zullen onderzoeken hoe dit gewelddadig radicalisme hier een voedingsbodem vond; de impact van buitenlandse financiering van eredienstplaatsen en haatpredikers; hoe er wordt omgegaan met integratiebeleid, zogenaamde no-go-zones of passieve medeplichtigheid; hoe sommige criminele en terroristische milieus versmelten enzovoort”, verduidelijkt Carina Van Cauter, het tweede lid van Open Vld in de onderzoekscommissie.

 

Lessen trekken

Voorzitter Dewael is tevreden met dit brede mandaat: “Met deze reikwijdte krijgt de parlementaire onderzoekscommissie alle tanden die ze nodig heeft om de feiten in alle transparantie te onderzoeken, eventuele verantwoordelijkheden aan te tonen en bovenal lessen te trekken middels aanbevelingen om wetgeving en procedures te verbeteren. Dat zijn de doelstellingen van deze onderzoekscommissie.” De commissie krijgt zoals de wet voorziet alle bevoegdheden van een onderzoeksrechter en zal werken tot het jaareinde. Dit mandaat is verlengbaar.

 

Voorbereiding

De komende dagen zal de voorzitter zich buigen over de praktische organisatie van de onderzoekscommissie, haar werkzaamheden, het aanduiden van experts enzovoort. “Bedoeling is om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met de feitelijke opdracht.”

 

Dewael benadrukt dat het niet de bedoeling is de lopende gerechtelijke onderzoeken te doorkruisen of te dwarsbomen. “First things first: onze onderzoekers en operationele diensten zoals politie moeten op dit moment hun werk op het terrein verder kunnen zetten. Ook het werk van de regering en het parlement zal gewoon kunnen doorlopen, bijvoorbeeld in de commissie terrorismebestrijding.”

 

Partijbelang overstijgen

De voorzitter bedankt alle fracties voor het vertrouwen. Hij drukt er op dat hij als voorzitter ten allen tijden zijn onafhankelijkheid zal bewaren. “Een onderzoekscommissie is geen politiek vehikel van of voor de meerderheid, noch oppositie. We zullen onszelf en fractiebelang moeten overstijgen om feiten aan het licht te brengen en aanbevelingen te formuleren. Daar wil en zal ik als voorzitter onafhankelijk over waken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder