Sla navigatie over

Peeters & Coenegrachts lijsttrekkers voor Limburgse Open Vld-lijsten

Op zaterdag 21 oktober 2023 heeft het provinciaal bestuur van Open Vld Limburg haar lijsttrekkers aangeduid voor de verkiezingen van 9 juni 2024. Huidig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem, Lydia Peeters, zal de lijst trekken voor het Vlaams Parlement. Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts uit Bilzen trekt de Limburgse lijst voor de kamer. De lijsttrekkers werden voorgesteld aan de pers door nationaal Open Vld-voorzitter Tom Ongena.

Lydia Peeters nam voor het eerst deel aan de verkiezingen in 1999 als derde opvolger op de lijst voor het Vlaams parlement. In Dilsen-Stokkem werd haar goede Vlaamse score verzegeld met een lijstrekkersplaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Binnen de lokale VLD afdeling zorgde ze voor de nodige vernieuwing én verjonging en ze werd ook meteen verkozen als burgemeester van de stad Dilsen-Stokkem

Sindsdien is Peeters onafgebroken burgemeester van Dilsen-Stokkem. In 2006 werd ze verkozen in de Limburgse provincieraad en in 2009 in het Vlaams parlement. In 2019 volgde ze de minister van financiën & begroting en energie op in de regering-Bourgeois. Na de verkiezingen in mei 2019 werd ze opnieuw voorgedragen als Vlaams minister en kreeg ze de portefeuille mobiliteit en openbare werken toegewezen.

Lydia Peeters legt binnen haar beleidsdomein de focus op een verkeersveiliger Vlaanderen, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en duurzaamheid in al haar aspecten. Haar motto is ‘handen uit de mouwen’ en letterlijk en figuurlijk bruggen bouwen. Peeters is iemand die wil realiseren en niet polariseren en zorgen dat het vooruitgaat in tal van dossiers.

Lydia Peeters is dankbaar dat ze het vertrouwen krijgt om verder werk te maken van een liberaler Vlaanderen: “Afgelopen jaren heb ik de kans gekregen om heel wat concrete projecten in beweging te zetten en de (mobiliteits)knoop te ontwarren in verschillende dossiers die al te lang aanslepen, ook hier in Limburg. Handen uit de mouwen steken en onze samenleving vandaag beter te maken voor morgen, is waar politiek voor mij om draait. Met een sterke Open Vld-lijst wil ik mijn schouders verderzetten onder een duurzame toekomst voor onze provincie. Met meer groei, meer samenwerking en meer ondernemingszin.”

Steven Coenegrachts (1985) is afkomstig uit Riemst waar hij 10 jaar fractieleider was in de gemeenteraad. Begin dit jaar verhuisde hij naar Bilzen waar hij woont met zijn vrouw Sofie en zijn vier kinderen Lukas, Hasse, Emil en Renée. Sinds 2019 zetelt hij in het Vlaams parlement waar hij zich vastbeet in politiek gevoelige en technisch complexe dossiers als de Bouwshift, het nieuwe Pachtdecreet en het Stikstofdossier. Met zijn dossierkennis en werkkracht dwingt hij respect af in het Vlaams parlement. Eerder ondersteunde hij als regiocoördinator de lokale afdelingen van Open Vld in Limburg en Vlaanderen waardoor hij een breed netwerk bij de basis van de partij opbouwde.

Steven Coenegrachts: “Ik ben vereerd met het vertrouwen van het regiobestuur om mij als aanvoerder van de Kamerlijst aan te stellen. Mijn warme dankbaarheid gaat ook uit naar Patrick Dewael die een indrukwekkende politieke carrière uitbouwde en zijn nationaal gewicht steeds heeft ingezet om onze regio economisch en sociaal nog beter te maken.
Ik engageer mij om een lijst samen te stellen die vernieuwing uitstraalt en tegelijkertijd verder bouwt op de ervaring en de wijsheid die binnen Open Vld aanwezig is. Gesteund door een team van lijstkandidaten, lokale mandatarissen en basismilitanten wil ik strijden voor onze liberale waarden in Limburg. Want alleen met liberale recepten wordt Limburg een nog mooiere en betere omgeving om in te wonen, te werken en te ondernemen.”
Open Vld-voorzitter Tom Ongena: “Ik ben blij dat met deze twee toppers aan het hoofd van onze Limburgse lijsten. Opnieuw een combinatie van ervaring en vernieuwing. Lydia heeft als zich in haar rol als minister bewezen als toppolitica. Ze heeft ongeziene investeringen gedaan in duurzame en veilige infrastructuur. Ze heeft ook voor Limburg belangrijke knopen doorgehakt, zoals de Noord-Zuidverbinding. Daarnaast brengen we ook vernieuwing met Steven als lijsttrekker voor de Kamer. In het Vlaams parlement heeft hij zich ontpopt tot een hardwerkend parlementslid, die zwaar doorweegt op belangrijke dossiers zoals stikstof. Hij is een van de nieuwe dragende mensen in onze partij en ik heb het volste vertrouwen in hem als federale lijsttrekker.”

De uiteindelijke lijst met kandidaten voor de Vlaamse en federale verkiezingen worden nog finaal voorgelegd aan de leden van Open Vld Limburg.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder