Sla navigatie over

Pensioenakkoord is belangrijke stap in goede richting

De pensioenregeling was vandaag het voorwerp van debat in de Kamer. Voor het eerst voeren we in ons land een werkvoorwaarde in. Wie wil genieten van het minimumpensioen moet ook effectief hebben bijgedragen. “Met dit akkoord maken we eindelijk de koppeling tussen werken en het recht op een pensioen. Wie bijdraagt, moet daarvoor worden beloond. Dat is ook de reden waarom we een hoger pensioen voorzien voor wie langer doorwerkt. We scherpen de pensioenregeling aan én verstrengen de toegang tot het minimumpensioen”, aldus kamerlid Egbert Lachaert. Hij riep ook de coalitiepartners op om afgesloten akkoorden uit te dragen en te verdedigen.

Wat zijn de feiten: wie toegang wil krijgen tot het minimumpensioen moet sowieso een loopbaan van 30 jaar hebben. Met het pensioenakkoord dat binnen de Vivaldi regering is gesloten, moeten bovendien minstens 20 van die 30 jaar effectief gewerkt jaren zijn. Het vaak geciteerde bedrag van 1500 EUR geldt enkel voor een loopbaan van 45 jaar. Bij een kortere loopbaan wordt dat bedrag verhoudingsgewijs verminderd.

Link tussen werken en recht op pensioen

“Voor ons liberalen is het essentieel dat wie bijdraagt aan onze samenleving, wie de handen uit de mouwen steekt of wie onderneemt, daar niet alleen tijdens maar ook na de loopbaan voor wordt beloond. Ik kan aan iemand die zijn hele leven gewerkt heeft voor een bescheiden loon niet uitleggen dat zijn buur die zijn hele leven werkloos is geweest, een even groot pensioen krijgt op het einde van de rit. Dat klopt gewoon niet”, zo benadrukte Lachaert. “Een pensioensysteem is gebaseerd op solidariteit. Dat betekent dat hoe meer mensen eraan bijdragen, hoe sterker het wordt. Dat is logisch, liberaal en rechtvaaardig.”

Deeltijds werken

Wie deeltijds werk combineert met de zorg voor het gezin krijgt met dit akkoord meer pensioen dan op vandaag het geval is. Lachaert: “Ook dit element van het akkoord is voor ons de logica zelve. In de praktijk gaat het vaak om echtgenotes. We zorgen ervoor dat zij op het einde van hun loopbaan recht hebben op een ordentelijk pensioen waarbij ze niet tot de bedelstaf worden veroordeeld ingeval van bijvoorbeeld een echtscheiding.”

Oproep aan coalitiepartners

Lachaert, die dit akkoord niet als een eindpunt ziet maar wel als belangrijke stap voorwaarts, sloot zijn tussenkomst in de Kamer af met een duidelijke oproep aan de coalitiepartners binnen de Vivaldi regering: “Discussiëren doe je binnen de regering. In een coalitie waarbinnen de ideologische verschillen soms groot zijn, is het normaal dat je van mening verschilt. Maar eens een akkoord is afgesloten, draag je dat uit. Dan verdedig je wat je bent overeengekomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder