Sla navigatie over

Pensioenen: langer werken en werkbaar werk gaan hand in hand

Het Grondwettelijk Hof maakte in juli 2014 komaf met de voordelige pensioenregeling die het politiepersoneel geniet. “Wanneer iedereen langer moet werken, is de uitzondering op de pensioenleeftijd voor politiemensen niet langer verantwoord”, aldus het liberale Kamerlid. “De gevolgen van de beslissing van het Hof zijn wel ingrijpend: agenten zullen plots langer moeten werken en politiezones worden geconfronteerd met organisatorische en budgettaire gevolgen.” Positief is wel dat de pensioenfactuur gemilderd zal worden.

 

Lahaye-Battheu: “We begrijpen dat er onrust is bij de politie. Het is aan de regering om op korte termijn een oplossing te vinden en die onzekerheid weg te nemen.” Ze vroeg de minister van Binnenlandse Zaken hoe hij dit probleem zal aanpakken.

 

Minister Jambon antwoordde dat de vier politievakbonden in een recent overleg de contouren aanvaard hebben van de oplossing die in het regeerakkoord werd uitgewerkt. Die voorziet bijvoorbeeld in het aanbieden van aangepaste jobs voor het oudere politiepersoneel. Op 12 november organiseert hij een nieuwe bijeenkomst om de modaliteiten verder uit te werken, in overleg met zijn collega-minister bevoegd voor pensioenen.

 

Lahaye-Battheu: “Onze fractie steunt de doelstelling van de regering om allemaal wat langer te werken. Dat is nodig om de pensioenfactuur betaalbaar te houden. Maar er is wel aangepast werk op maat van oudere werknemers nodig om in dat opzet te slagen. Zowel langer werken als werkbare jobs moeten aangemoedigd worden. Dat geldt voor politiemensen, maar ook voor bijvoorbeeld professoren of arbeiders. We vragen de regering dat ze waken over die principiële lijn en dat ze de pensioenstelsels harmoniseert, met respect voor het regeerakkoord.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder